Språkrådets nyordslista för 2018

Varje år publicerar Språkrådet en lista på nya tidstypiska ord och uttryck som varit aktuella och/eller ökat i användning under året som gått.

Detta är en lista på de ord och uttryck som finns med på Språkrådets nyordslista för 2018.


Källa: Institutet för språk och folkminnen.