Språkrådets nyordslista för 2019

Varje år publicerar Språkrådet en lista på nya tidstypiska ord och uttryck som varit aktuella och/eller ökat i användning under året som gått.

Detta är en lista på de ord och uttryck som finns med på Språkrådets nyordslista för 2019. Många av nyorden 2019 handlar om klimatet och de klimatförändringar som vi står inför.


Källa: Institutet för språk och folkminnen.