Språkrådets nyordslista för 2020

Varje år publicerar Språkrådet en lista på nya tidstypiska ord och uttryck som varit aktuella och/eller ökat i användning under året som gått.

Detta är en lista på de ord och uttryck som finns med på Språkrådets nyordslista för 2020. Många av nyorden 2020 handlar inte helt oväntat om Covid-19 och de stora förändringar som har skett i samhället på grund av pandemin.


Källa: Institutet för språk och folkminnen.