Språkrådets nyordslista för 2021

Varje år publicerar Språkrådet en lista på nya tidstypiska ord och uttryck som varit aktuella och/eller ökat i användning under året som gått.

Detta är en lista på de ord och uttryck som finns med på Språkrådets nyordslista för 2021. Många av årets nyord handlar precis som år 2020 om Covid-19 och de stora förändringar som har skett i samhället på grund av pandemin.


Källa: Institutet för språk och folkminnen.