Synonymer till ämne

Vi känner till 23 synonymer till ämne. Ordet ämne är en synonym till disciplin och materia och kan bland annat beskrivas som ”det som något är gjort av eller består av, materia, material”. Ordet kan ha flera olika betydelser.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av ämne samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till ämne

 1. arkitektur
 2. atom
 3. avfall
 4. disciplin
 5. fiber
 6. fråga
 7. kemikalier
 8. ledare
 9. materia
 10. mineral
 11. molekyl
 12. papper
 13. samfärdsel
 14. smolk
 15. spörsmål
 16. subjekt
 17. subjektiv
 18. substans
 19. teknologi
 20. tema
 21. teologi
 22. vadd
 23. vetenskap

Vad är motsatsen till ämne?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till ämne.

Vad betyder ämne?

 1. det som något är gjort av eller består av, materia, material
 2. område som man behandlar, tema
 3. avgränsat kunskapsområde
 4. (kemi) det material något består av
 5. tema, det som talas eller diskuteras om
 6. fack inom utbildning eller forskning

Hur böjs ämne?

 1. ämne
 2. ämnen
 3. ämnena
 4. ämnenas
 5. ämnens
 6. ämnes
 7. ämnet
 8. ämnets

Hur kan ordet ämne användas?

Följande exempelmeningar visar hur ämne kan användas.

 1. kemiska ämnen som soda och ammoniak
 2. ett föredrag över ämnet "Sverige år 2050"
 3. naturvetenskapliga ämnen som fysik och kemi

Hur används ordet ämne i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet ämne används i vanlig text.

 1. Tack för ditt inlägg! Reseproblem är ett ständigt ämne hos oss.
 2. Vissa personer kan drabbas av KOL av genetiska orsaker eller på grund av att de utsatts för skadliga ämnen på arbetet, men det stora flertalet personer med KOL har huvudsakligen fått sin sjukdom till följd av mångårig tobaks­rökning.
 3. Den internationella litteraturen på området är omfattande, menar Max Waltman, som under sina 15 år i ämnet anser sig vara väl inläst.
 4. I dessa prover analyserades fem så kallade biomarkörer, mätbara ämnen i kroppen, som indikerar hjärnskada.
 5. Kronprinsessan Catharina–Amalia, 17, har själv inte kommenterat ämnet.
 6. Men om du planerar att köpa en begagnad bil blir ämnet också intressant.
 7. Fracking innebär att borra ett hål i marken och sätta i giftiga ämnen så att du kan få ut oljan.
 8. Använd gärna återbrukade produkter och material, förutsatt att de har god kvalitet för sitt ändamål, och inte innehåller ämnen som avger olämpliga emissioner.
 9. Hon vill prata om alla de niondeklassare som går ut utan fullständiga betyg och de elever som redan i årskurs sex har streck i något ämne.
 10. Sett till hur olika ämnen och material har reagerat och förändrats – det finns till exempel mycket chockad kvarts i området – bedömer forskarna att temperaturen vid åtminstone en kort stund måste ha överstigit 2 000 grader.
 11. Förutom alla bokstavligen inställda konsthändelser fanns också det kulturella fenomenet cancel–kultur, ett ofta debatterat ämne 2020.
 12. Produkterna innehåller färre giftiga ämnen än konventionellt snus, men är starkt beroendeframkallande och kan innehålla höga halter av nikotin.
 13. Den slår fast att en myndighet ”eller ett annat allmänt organ” inte får efterforska vem som meddelat ”uppgifter i vilket ämne som helst i syfte att de ska göras offentliga i tryckt skrift”.
 14. Skolorna har haft en hög andel elever som inte nått godkända betyg i alla ämnen.
 15. Matilda Söderman hoppas att gymnasieeleverna hon ska undervisa i framtiden inte tycker att sex och relationer är lika pinsamt som yngre elever, och att de kan ha bra samtal om svåra ämnen.
 16. Lösningen är att foga in frågorna i befintliga ämnen.
 17. Högfluorerade ämnen (PFAS) är kemiska föreningar som ingår i en rad olika produkter, allt från textilier till lösningsmedel och teflon.
 18. Där finns havsexperten Josefine Larsson som har gett projektet ovärderlig tips då hon har skrivit en doktorsavhandling i ämnet.
 19. Det var också i de ämnena som de varit mest oense under förhandlingarna.
 20. I båda de här ämnena kommer det nya frågor och det behöver man diskutera mer.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är disciplin en synonym till ämne. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.