äventyra

Vi hittade 4 synonymer till äventyra. Ordet äventyra är en synonym till riskera och sätta på spel och kan bland annat beskrivas som ”sätter på spel, riskerar”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av äventyra samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vilka synonymer finns till äventyra?

 1. chansa
 2. riskera
 3. satsa
 4. sätta på spel

Vad är motsatsen till äventyra?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till äventyra.

Vad betyder äventyra?

 1. sätter på spel, riskerar
 2. utsätta för fara

Hur böjs ordet äventyra?

 1. äventyra
 2. äventyrad
 3. äventyrade
 4. äventyrades
 5. äventyrar
 6. äventyras
 7. äventyrat
 8. äventyrats

Hur kan ordet ordet äventyra användas?

 1. kvällstidningarna äventyrar människors integritet

Hur används ordet ordet äventyra i svenska tidningar?

 1. ”Det felaktiga intrycket kan leda till att någon omedvetet tar risker (som att ta händerna från ratten) som kan äventyra inte bara deras egen säkerhet utan säkerheten för människorna omkring dem”.
 2. Universitetets it–chef Sören Ehrnberg konstaterade i slutet av september att man tvingades gå försiktigt fram för att inte äventyra den historiska e–posten.
 3. Nu fruktar han att försvarets utbyggnad kan äventyras.
 4. Och inte sällan blir proverna obrukbara efter ett par dagar – vilket leder till att nya prover måste tas vilket kostar både tid och pengar samt äventyrar smittskyddet.
 5. Men jag hoppas att inte brytningen äventyras.
 6. Beslag av land och illegal försäljning har äventyrat våra skyddade områden och särskilt vatten som försörjer Lake Green, ett fiskereservat.
 7. De får komma in i skolan i små grupper, med hänsyn taget till att smittspridningen inte äventyras.
 8. På onsdagen avslutades rättegången och Chloe Haines dömdes till två års fängelse för att ha äventyrat säkerheten samt misshandel.
 9. Den amerikanska presidenten Ronald Reagan, skriver Washington Post, äventyrade operationen efter bombningen på ett disko i Västberlin 1986, som tog livet av två amerikanska soldater och en turkisk kvinna.
 10. Att helt neutralt söka kunskap har alltid varit riskabelt, eftersom det har kunnat äventyra både individens ställning inom gruppen och gruppens överlevnad.
 11. Det är exempelvis inte tillåtet att vägra acceptera kontroller, karantän och behandlingsåtgärder eller att på något sätt äventyra säkerheten för den medicinska personalen.
 12. – Administrationen genomförde ett provokativt och oproportionerligt luftangrepp mot Iran vilket äventyrade amerikaners liv, och gjorde så utan att först konsultera kongressen.
 13. Folk vill inte göra något som äventyrar det.
 14. Det beslutades också att arbetet inte skulle utföras mot fast pris utan mot så kallad ”löpande räkning”, för att undvika att entreprenören skulle komma i tidsnöd som skulle kunna äventyra säkerhetsarbetet.
 15. Källor till Reuters uppger att det nu kan äventyra ett eventuellt avtal.
 16. — Under 31 år på marknaden har ingenting visat på att Huawei gjort någonting som äventyrar säkerheten för människor eller deras data.
 17. Även Christer Nylander, Liberalernas ordförande i kulturutskottet, säger att förslaget om ett vetenskapsråd kan äventyra den fria journalistiken.
 18. Vi kan inte äventyra Rumäniens anseende, säger han till GSP.
 19. Det regeringen gör är att äventyra Sveriges säkerhet, fortsätter Kristersson.
 20. När finanskrisen bröt ut var de svenska statsfinanserna i mycket gott skick, vilket innebar att regeringen kunde föra en expansiv politik utan att äventyra trovärdigheten för de offentliga finanserna.


Mer information om äventyra och synonymer

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är riskera en synonym till äventyra. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.