äventyra

äventyra är synonymt med riskera och sätta på spel och kan bland annat beskrivas som ”sätter på spel, riskerar”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av äventyra och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till äventyra

chansa, riskera, satsa, sätta på spel

Motsatsord till äventyra

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till äventyra.

Vad betyder äventyra?

 1. sätter på spel, riskerar
 2. utsätta för fara

Exempel på hur ordet äventyra kan användas

 1. kvällstidningarna äventyrar människors integritet

Exempel på hur ordet äventyra används i svenska tidningar

 1. Och inte sällan blir proverna obrukbara efter ett par dagar – vilket leder till att nya prover måste tas vilket kostar både tid och pengar samt äventyrar smittskyddet.
 2. Men jag hoppas att inte brytningen äventyras.
 3. Beslag av land och illegal försäljning har äventyrat våra skyddade områden och särskilt vatten som försörjer Lake Green, ett fiskereservat.
 4. De får komma in i skolan i små grupper, med hänsyn taget till att smittspridningen inte äventyras.
 5. På onsdagen avslutades rättegången och Chloe Haines dömdes till två års fängelse för att ha äventyrat säkerheten samt misshandel.
 6. Den amerikanska presidenten Ronald Reagan, skriver Washington Post, äventyrade operationen efter bombningen på ett disko i Västberlin 1986, som tog livet av två amerikanska soldater och en turkisk kvinna.
 7. Att helt neutralt söka kunskap har alltid varit riskabelt, eftersom det har kunnat äventyra både individens ställning inom gruppen och gruppens överlevnad.
 8. Det är exempelvis inte tillåtet att vägra acceptera kontroller, karantän och behandlingsåtgärder eller att på något sätt äventyra säkerheten för den medicinska personalen.
 9. – Administrationen genomförde ett provokativt och oproportionerligt luftangrepp mot Iran vilket äventyrade amerikaners liv, och gjorde så utan att först konsultera kongressen.
 10. Folk vill inte göra något som äventyrar det.
 11. Det beslutades också att arbetet inte skulle utföras mot fast pris utan mot så kallad ”löpande räkning”, för att undvika att entreprenören skulle komma i tidsnöd som skulle kunna äventyra säkerhetsarbetet.
 12. Källor till Reuters uppger att det nu kan äventyra ett eventuellt avtal.
 13. — Under 31 år på marknaden har ingenting visat på att Huawei gjort någonting som äventyrar säkerheten för människor eller deras data.
 14. Även Christer Nylander, Liberalernas ordförande i kulturutskottet, säger att förslaget om ett vetenskapsråd kan äventyra den fria journalistiken.
 15. Vi kan inte äventyra Rumäniens anseende, säger han till GSP.
 16. Det regeringen gör är att äventyra Sveriges säkerhet, fortsätter Kristersson.
 17. När finanskrisen bröt ut var de svenska statsfinanserna i mycket gott skick, vilket innebar att regeringen kunde föra en expansiv politik utan att äventyra trovärdigheten för de offentliga finanserna.
 18. Godsets arvtagare var tidigare gift med en icke–adlig kvinna, vilket äventyrade godsets framtid på grund av Fredrik Trolles testamente från 1755.
 19. Har partiet inte lärt sig något av Bo Lundgrens misstag? Moderaterna vill ju vara ett välfärdsparti, och ytterligare skattesänkningar skulle enligt Expressen äventyra den bilden plus att de skulle ge en felaktig fördelningspolitik.
 20. Vad denna förändring äventyrar är nationers förmåga att spionera på befolkningar i massiv skala, åtminstone på ett sätt som kräver lite mer än pappersarbete.
 21. Liksom USA anser Nato–chefen att Rysslands agerande "äventyrar" avtalet.
 22. Efter den stora friskolereformen som genomfördes av regeringen Bildt 1992 har Socialdemokraterna aldrig vågat äventyra valfriheten och bryta upp den friskolemarknad som vuxit sig allt större.
 23. Att trappa upp handelskriget äventyrar det regelsystem som satts upp inom Världshandelsorganisationen, WTO, enligt Fjellner.
 24. – Jag tyckte att det skulle vara intressant att skapa denna värld där tjejer överlever utan att äventyra sin söta faktor, säger Schlossberg enligt tidningen.
 25. Det vill säga ett elsystem med mer än 10–15 procent installerad väderberoende elproduktion riskerar att bli instabilt och därmed äventyra leveranssäkerheten eftersom dessa produktionsslag saknar den stabiliserande egenskapen svängmassa.
 26. Men det är först då jag tycker man kan se att det börjar äventyra den globala återhämtningen, för vi har ett jättefint momentum i världsekonomin just nu, säger Lena Sellgren.
 27. Göteborgs universitet äventyrar nu aktivt återväxten av framtidens svenska kemister.
 28. Sjukvården har länge menat att patientsäkerheten äventyras (Jönköpingsposten, 3/7 2016) och handläggarna på arbetsförmedlingen måste många gånger avvakta för att boka in mötet med den nyanlände efter tolkens schema, eller ställa in (Mitt i, 29/10 2012).
 29. Enligt kinesiska myndigheter har Anbang brutit mot lagar och regler och därmed äventyrat konglomeratets solvens.
 30. Som jämförelse kan nämnas att hela den statliga inkomstskatten uppgår till 60 miljarder kronor per år, vilken alltså skulle kunna slopas utan att äventyra de offentliga finanserna.
 31. På söndagen skrev Global Times, en nationalistisk tidning, att han misstänks vara inblandad i verksamhet som äventyrar Kinas säkerhet.
 32. FBI och justitiedepartementet hade varnat för att ett offentliggörande av republikanernas promemoria kunde äventyra säkerhetstjänstens insamlingsmetoder, men Trump beslutade ändå att det skulle släppas.
 33. Men verksamheten har problem, det saknas ofta heltäckande beredskap med fungerande helikoptrar och besättningar dygnet om runt hela kusten, vilket äventyrar människoliv och flyvapnets beredskap eftersom den kräver en fungerande flygräddning.
 34. – Det amerikanska ledarskapet ser inte konsekvenserna av dessa handlingar, de äventyrar relationerna mellan länder i världen, och det kan få väldigt, väldigt allvarliga konsekvenser.
 35. De äventyrar förbindelserna i världen mellan länder och det kan få mycket, mycket allvarliga konsekvenser, säger Aleksey Chepa, vice ordförande för Dumans internationella utskott, till ryska medier, enligt CNN.
 36. I en rapport från 2014 konstateras att begreppet inte är medicinskt tillämpligt i sjukvården och riskerar att äventyra patientsäkerheten.
 37. Regeringen befarar att Sveriges undantag att få sälja snus i hemlandet äventyras om den nu stöder ett upphävande av förbudet.
 38. Vi tänker inte äventyra vår relation med supportrarna.
 39. Kriminalvården bedömer att okontrollerade besök av pojkvännen "kan äventyra säkerheten eller vara till skada för den intagna eller annan".
 40. Den amerikanska nedstängning av statsapparaten äventyrar president Donald Trumps resa till Världsekonomiskt forum i Davos i Schweiz nästa vecka, enligt Vita husets budgetchef Mick Mulvaney.
 41. Och sedan internationella rederier valt bort Göteborgs hamn till förmån för Rotter­dam, vilket äventyrar både miljön och svenska arbetstillfällen, tillsatte arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i somras en utredare.
 42. Paret, en 57–årig man och en 49–årig kvinna, misstänks för tortyr och för att ha äventyrat barnens hälsa.
 43. Någon flexar ut trots ansvar för brukare, några har äventyrat säkerheten genom att ta med barn till arbetsplatsen, en har kallat chokladbollar för negerbollar.
 44. Paret har gripits och misstänks nu för tortyr och för att ha äventyrat barnens hälsa.
 45. BMK Uddevalla, som senast arrangerade VM i augusti i fjol, var överens om ett treårsavtal med VM–promotorn Youthstream men vill inte skriva under "för att inte äventyra klubbens verksamhet".
 46. BMK Uddevalla, som senast arrangerade VM i augusti i fjol, var överens om ett treårsavtal med VM–promotorn Youthstream men vill inte skriva under ”för att inte äventyra klubbens verksamhet”.
 47. Paret misstänks för tortyr och för att ha äventyrat barnens hälsa.
 48. Det andra lastfartyget har fått skador, men de 21 kineserna i besättningen har räddats, och fartygets säkerhet är inte äventyrad.
 49. – Stockholm växer och vi har ett väldigt investeringsbehov som vi ska klara av utan att äventyra ekonomin.
 50. Han anser att rättssäkerheten äventyras om kommissionen driver in bolagsskatter retroaktivt.
 51. Mediekritiker som DR pratat med menade att Djursing själv gör sig till en del av berättelsen på ett sätt som äventyrar trovärdigheten.
 52. I augusti larmar delårsrapporten om att it–systemet "inte fungerar tillräckligt bra", och att patientsäkerheten riskerar att äventyras.
 53. Enligt rätten är brotten extra allvarliga då de riskerat att äventyra förtroendet för vården och patientsäkerheten.
 54. Tv”Westworld” (2016–)En nöjespark med västerntema befolkas av människolika robotar som gästerna kan äventyra med – bland annat på bybordellen.
 55. Trots att bränderna ödelagt så mycket av den vackra naturen häromkring och äventyrat säkerheten för miljontals familjer är det ingen jag pratar med som säger att de tänker flytta.
 56. Som följd har vi nu en situation i Sverige som inte bara hotar oss judar utan riskerar att äventyra det demokratiska samhället.
 57. Skall detta vara möjligt måste bolaget säkerställa att det egna kassaflödena inte äventyras.
 58. Väderberoende energislag som inte kan regleras äventyrar effektbalansen.
 59. Den begränsar kvinnors rörelsefrihet, äventyrar deras hälsa och försätter dem i social isolering.
 60. Det äventyrar på längre sikt ett tryggt energisystem där el alltid kan levereras till konkurrenskraftiga priser, anser han.
 61. Man vill även bli bättre på att avgöra hur mycket mer energi som kan tas ut ur bränslet utan att säkerheten äventyras.
 62. "Vi är övertygande att han skulle bli en farlig president och äventyra vårt lands nationella säkerhet och välbefinnande", skriver de i brevet.
 63. ”Vi är övertygade om att han skulle bli en farlig president och kommer att äventyra vårt lands nationella säkerhet och välbefinnande”, skriver de i brevet som publicerats i New York Times.
 64. Det skulle försvåra polisens möjligheter att bedriva utredningen och det vill vi inte äventyra på något sätt.
 65. "Vi är övertygande att han blir en farlig president och kommer att äventyra vårt lands nationella säkerhet och välbefinnande", skriver de i brevet som publiceras i New York Times.
 66. Satsningen är gjord med omsorg och äventyrar inte verksamheten.
Ordet äventyra uppdaterades 2020-06-28.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till äventyra är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är riskera en synonym till äventyra. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.