ålägga

Vi hittade 4 synonymer till ålägga. Ordet ålägga är en synonym till ordinera och anbefalla och kan beskrivas som ”(något formellt) begära eller kräva att någon ska göra något visst”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av ålägga samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vilka synonymer finns till ålägga?

 1. anbefalla
 2. beordra
 3. föreskriva
 4. ordinera

Vad är motsatsen till ålägga?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till ålägga.

Vad betyder ålägga?

 1. (något formellt) begära eller kräva att någon ska göra något visst

Hur böjs ordet ålägga?

 1. ålades
 2. ålagts
 3. ålägg
 4. ålägga
 5. åläggas
 6. ålägger

Hur kan ordet ordet ålägga användas?

Det saknas exempel.

Hur används ordet ordet ålägga i svenska tidningar?

 1. Både Bergen och Trondheim har gått till domstol med kravet att ett företag som placerat ut elsparkcyklar utan föregående avtal med kommunen ska åläggas att ta bort dem, men fått avslag.
 2. Bedöms personen i fråga då vara radikaliserad och utgöra en ”särskild fara” för allmänheten kan han eller hon i preventivt syfte åläggas att bära elektronisk fotboja i upp till tio år.
 3. Butiker (även på nätet) har starkare incitament att bara sälja säkra produkter eftersom tillsynsmyndigheter kan ålägga dem försäljningsförbud.
 4. – Det är en rättighet som vi ogärna egentligen ger ifrån oss, men nu har vi ålagts att dela med oss.
 5. Åklagaren yrkar också att parkens verksamhetsutövare Grönklittsgruppen, tillika 18–åringens arbetsgivare, ska åläggas en företagsbot på minst 8 miljoner kronor, "med anledning av brott i bolagets näringsverksamhet".
 6. Politikerna måste tillhandahålla enkla förutsättningar för detta istället för att ålägga skolpersonalen att genomföra ännu en gymnasiereform.
 7. "Det framstår från principiella utgångspunkter som mycket tveksamt att på det sätt som föreslås ålägga enskilda ett ansvar för att upprätthålla lagregler på platser som de inte äger eller på annan grund disponerar över", skriver Lagrådet i sitt yttrande.
 8. Därtill finns brottsbalken, arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen – som sedan 2017 dessutom ålägger arbetsgivarna att på flera sätt arbeta förebyggande mot alla slags trakasserier.
 9. Förslaget handlade dock inte om att ålägga lärare nya arbetsuppgifter, utan om att ge dem förutsättningar och verktyg för att kunna genomföra de uppgifter som de redan är ålagda att utföra.
 10. I själva verket behöver de mer stöd och resurser för att kunna göra vad de ålagts.
 11. "Vi tänker att, till påsk, förbereda vår egen plan… för att visa både institutioner och marknaden att det här är vårt program, det finns ett ägarskap… det har inte ålagts oss och är inte en kompromiss", sade han.
 12. Invänta inspiration – eller tvärtom, ålägg dig ett pensum om si och så många tecken eller sidor per dag.
 13. – Skapa en kraftfull elitstyrka som alltid är kampberedd, kapabel i strid och säker på att vinna, så att ni kan utföra de uppgifter ni ålagts av partiet och folket i denna nya era, säger han, enligt Nya Kina.
 14. Sandvik har nu ålagts att utge att betala ett vite på en hel årsavgift, vilket motsvarar en bot på drygt 3,1 miljoner kronor.
 15. Lär er vad arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen ålägger er att göra och följ det.
 16. Det överskrider med råge de åtaganden som associationsrätten ålägger företrädare för aktiebolag.
 17. – Då kan de till exempel hitta en blinkers som är fel och då ålägga bilen en ny registreringsbesiktning för 1 500 kronor.
 18. – Då kan de till exempel hitta en blinkers som är fel och då kan ålägga bilen en ny registreringsbesiktning för 1.
 19. Landstingen ska åläggas att skriva avtal med andra vård givare så ”att ingen kan köpa sig före i kön inom offentligt finansierad hälso– och sjukvård oavsett vem som utför den”.
 20. Den som censurerar sig själv ålägger sig frivilligt men motvilligt en restriktion.


Mer information om ålägga och synonymer

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är ordinera en synonym till ålägga. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.