ålägger

Synonymer till ålägger

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till ålägger.

Motsatsord till ålägger

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till ålägger.

Vad betyder ålägger?

 1. beordrar (enligt lag)

Exempel på hur ålägger kan användas

 1. firman ålades att betala skadestånd

Exempel på hur ålägger används i svenska tidningar

 1. Man får fler saker att registrera och åläggs fler och fler uppgifter.
 2. Nu åläggs de två målsägandena att betala Ann–Sofie Hermanssons rättegångskostnader på 190.
 3. Det håller domstolen emellertid inte alls med om, och ålade i december Universal att så fort som möjligt komma med all information i fallet.
 4. För en dryg månad sedan kom beskedet att Ingvild Östberg inte hade uppfyllt hälsokraven från norska skidförbundet och var ålagd med tävlingsförbud.
 5. – Det är en rättighet som vi ogärna egentligen ger ifrån oss, men nu har vi ålagts att dela med oss.
 6. Två domar i den högre förvaltningsrätten i Berlin–Brandenburg har ålagt den tyska regeringen att ta hem kvinnor med barn från lägren i Syrien, just med motiveringen att traumatiserade minderåriga behöver sina mödrar.
 7. I en uppmärksammad dom i förra veckan åläggs Tyskland nu också att ta emot deras föräldrar ifall barnen inte har andra anhöriga i Tyskland.
 8. I början av oktober ålade en federal domstol presidenten att lämna över handlingarna, men hans juridiska företrädare överklagade direkt, med hänvisning till presidentens immunitet och "unika omständigheter".
 9. Politikerna måste tillhandahålla enkla förutsättningar för detta istället för att ålägga skolpersonalen att genomföra ännu en gymnasiereform.
 10. Den asylsökande åläggs också att samarbeta med myndigheterna när det gäller att klarlägga sin identitet eller att skaffa resehandlingar.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av ålägger

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.