ålägger

Synonymer till ålägger

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till ålägger.

Motsatsord till ålägger

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till ålägger.

Vad betyder ålägger?

 1. beordrar (enligt lag)

Exempel på hur ålägger kan användas

 1. firman ålades att betala skadestånd

Exempel på hur ålägger används i svenska tidningar

 1. I en uppmärksammad dom i förra veckan åläggs Tyskland nu också att ta emot deras föräldrar ifall barnen inte har andra anhöriga i Tyskland.
 2. I början av oktober ålade en federal domstol presidenten att lämna över handlingarna, men hans juridiska företrädare överklagade direkt, med hänvisning till presidentens immunitet och "unika omständigheter".
 3. Politikerna måste tillhandahålla enkla förutsättningar för detta istället för att ålägga skolpersonalen att genomföra ännu en gymnasiereform.
 4. Den asylsökande åläggs också att samarbeta med myndigheterna när det gäller att klarlägga sin identitet eller att skaffa resehandlingar.
 5. "Det framstår från principiella utgångspunkter som mycket tveksamt att på det sätt som föreslås ålägga enskilda ett ansvar för att upprätthålla lagregler på platser som de inte äger eller på annan grund disponerar över", skriver Lagrådet i sitt yttrande.
 6. För Björklund tycks det inte spela någon roll vilken politik som EU åläggs driva, så länge det är mer.
 7. Därtill finns brottsbalken, arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen – som sedan 2017 dessutom ålägger arbetsgivarna att på flera sätt arbeta förebyggande mot alla slags trakasserier.
 8. Förslaget handlade dock inte om att ålägga lärare nya arbetsuppgifter, utan om att ge dem förutsättningar och verktyg för att kunna genomföra de uppgifter som de redan är ålagda att utföra.
 9. Alla medlemmar i kungahuset är lärda att klara av de bördor som åläggs dem utan att det ska gå ut över deras roll, säger han.
 10. I själva verket behöver de mer stöd och resurser för att kunna göra vad de ålagts.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av ålägger

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.