ålägger

ålägger kan beskrivas som ”beordrar (enligt lag)”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av ålägger samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vilka synonymer finns till ålägger?

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till ålägger.

Vad är motsatsen till ålägger?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till ålägger.

Vad betyder ålägger?

 1. beordrar (enligt lag)

Hur böjs ordet ålägger?

 1. ålade
 2. ålades
 3. ålagd
 4. ålagds
 5. ålagt
 6. ålagts
 7. ålägg
 8. ålägga
 9. ålägger
 10. åläggers
 11. åläggs

Hur kan ordet ordet ålägger användas?

 1. firman ålades att betala skadestånd

Hur används ordet ordet ålägger i svenska tidningar?

 1. Ytterligare en politiker som fått sluta, efter upprepade klavertramp, var Nya Zeelands hälsominister David Clark, som tog familjen på både cykelutflykt och strandbesök samtidigt som hans regering ålagt befolkningen att inte lämna hemmet.
 2. Anställda inom kommunal vård– och omsorg åläggs att bära munskydd under hela sina arbetspass, inte bara i kontakten med patienter.
 3. Butiker (även på nätet) har starkare incitament att bara sälja säkra produkter eftersom tillsynsmyndigheter kan ålägga dem försäljningsförbud.
 4. Man får fler saker att registrera och åläggs fler och fler uppgifter.
 5. Nu åläggs de två målsägandena att betala Ann–Sofie Hermanssons rättegångskostnader på 190.
 6. Det håller domstolen emellertid inte alls med om, och ålade i december Universal att så fort som möjligt komma med all information i fallet.
 7. För en dryg månad sedan kom beskedet att Ingvild Östberg inte hade uppfyllt hälsokraven från norska skidförbundet och var ålagd med tävlingsförbud.
 8. – Det är en rättighet som vi ogärna egentligen ger ifrån oss, men nu har vi ålagts att dela med oss.
 9. Två domar i den högre förvaltningsrätten i Berlin–Brandenburg har ålagt den tyska regeringen att ta hem kvinnor med barn från lägren i Syrien, just med motiveringen att traumatiserade minderåriga behöver sina mödrar.
 10. I en uppmärksammad dom i förra veckan åläggs Tyskland nu också att ta emot deras föräldrar ifall barnen inte har andra anhöriga i Tyskland.
 11. I början av oktober ålade en federal domstol presidenten att lämna över handlingarna, men hans juridiska företrädare överklagade direkt, med hänvisning till presidentens immunitet och "unika omständigheter".
 12. Politikerna måste tillhandahålla enkla förutsättningar för detta istället för att ålägga skolpersonalen att genomföra ännu en gymnasiereform.
 13. Den asylsökande åläggs också att samarbeta med myndigheterna när det gäller att klarlägga sin identitet eller att skaffa resehandlingar.
 14. "Det framstår från principiella utgångspunkter som mycket tveksamt att på det sätt som föreslås ålägga enskilda ett ansvar för att upprätthålla lagregler på platser som de inte äger eller på annan grund disponerar över", skriver Lagrådet i sitt yttrande.
 15. För Björklund tycks det inte spela någon roll vilken politik som EU åläggs driva, så länge det är mer.
 16. Därtill finns brottsbalken, arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen – som sedan 2017 dessutom ålägger arbetsgivarna att på flera sätt arbeta förebyggande mot alla slags trakasserier.
 17. Förslaget handlade dock inte om att ålägga lärare nya arbetsuppgifter, utan om att ge dem förutsättningar och verktyg för att kunna genomföra de uppgifter som de redan är ålagda att utföra.
 18. Alla medlemmar i kungahuset är lärda att klara av de bördor som åläggs dem utan att det ska gå ut över deras roll, säger han.
 19. I själva verket behöver de mer stöd och resurser för att kunna göra vad de ålagts.
 20. Om hon uteblir utan laga förfall kan hon bli ålagd att betala vite.


Mer information om ålägger och synonymer

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.