åligger

Används formellt.

åligger kan beskrivas som ”är en plikt för, fordras av”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av åligger och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till åligger

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till åligger.

Motsatsord till åligger

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till åligger.

Vad betyder åligger?

 1. är en plikt för, fordras av

Böjningar av åligger

 1. ålegat
 2. ålegats
 3. åligga
 4. åliggas
 5. åligger
 6. åliggers
 7. ålåg
 8. ålågs

Exempel på hur ordet åligger kan användas

 1. det åligger styrelsen att kalla till årsmöte

Exempel på hur ordet åligger används i svenska tidningar

 1. Familjen som kan förväntas tas i anspråk för sådana officiella uppdrag som åligger statschefen eller anknyter till statschefsämbetet.
 2. – Sen kan det tyckas ironiskt att jag vill byta ut styrelsen, men det är just för att det åligger dem att peka ut en ny riktning och göra upp med de här problemen.
 3. – Notera att ansvaret alltid är kollektivt och åligger hela styrelsen, det vilar inte enbart på ordföranden.
 4. Det åligger chefen för myndigheten, oavsett om man har varit där en lång eller kort tid.
 5. Göta hovrätt anser däremot att mamman ”brustit i det ansvar som ålegat henne som handledare”.
 6. Det största ansvaret för att motverka forskningsfusk genom förebyggande arbete samt att utreda misstänkt fusk och vidta åtgärder åligger landets universitet och högskolor – forskningsutförarna.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till åligger är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.