åsidosätter

åsidosätter är synonymt med försummar.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av åsidosätter och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till åsidosätter

försummar

Motsatsord till åsidosätter

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till åsidosätter.

Vad betyder åsidosätter?

 1. försummar

Böjningar av åsidosätter

 1. åsidosatt
 2. åsidosatte
 3. åsidosattes
 4. åsidosatts
 5. åsidosätt
 6. åsidosätta
 7. åsidosätter
 8. åsidosätters
 9. åsidosätts

Exempel på hur ordet åsidosätter kan användas

 1. de anställdas trivsel blir lätt åsidosatt när produktionstiden är pressad

Exempel på hur ordet åsidosätter används i svenska tidningar

 1. Genom att tvingas flytta runt till olika tillfälliga boenden åsidosätts dessa behov.
 2. Förutsättning för att den tilltalade ska dömas för brott är att han eller hon grovt åsidosatt sin tjänsteplikt genom att exempelvis göra sig skyldig till uppror, högförräderi eller krigsanstiftan.
 3. I förra veckan åsidosatte en brasiliansk domare landets yttrandefrihet och förbjöd strömningstjänsten Netflix att visa satirgruppen Porta dos Fundos årliga julfilm, eftersom den framställde Jesus som homosexuell.
 4. I onsdags tog en domare i Rio de Janeiro beslut om att åsidosätta landets yttrandefrihetslagar och förbjöd strömningstjänsten Netflix att erbjuda filmen i sitt utbud.
 5. Längst har det gått i Polen och Ungern, som båda anklagas för att ha åsidosatt rättsstatens principer och på sikt hotas av att mista sin rösträtt i unionen, eller få EU–bidragen kraftigt sänkta.
 6. Det kan vi inte åsidosätta.
 7. Den förklaringen motsägs dock av tidigare Amazonanställda, som vittnar om hur de tvingades åsidosätta säkerhetsföreskrifter för att hinna med det tempo företaget kräver.
 8. Vedertagna principer för stora infrastrukturprojekt har åsidosatts, alternativa lösningar har inte prövats, beslut har tagits i fel ordning.
 9. I en ny rapport pekar man på att grundläggande principer för stora infrastrukturprojekt har åsidosatts.
 10. En stelbent jämlikhetsideologi med sin i sig tilltalande lärosats om allas lika värde har, paradoxalt nog, åsidosatt och felbedömt socialt oundgängliga begrepp som hänsyn, respekt och ödmjukhet.
 11. De två männen är gripna och tre poliser har stängts av för att ha åsidosatt sina plikter, säger den regionale polischefen Prabhakar Chaudhary i den nordliga provinsen Uttar Pradesh.
 12. Advokat Elisabeth Massi Fritz bröt mot god advokatsed och åsidosatte allvarligt sina plikter som advokat.
 13. Som chef gäller det att överblicka situationen och åsidosätta sina egna egenskaper för att sätta sig in i andras.
 14. Det tidigare rådet lades ned efter långvarig kritik för att acceptera medlemmar som själva grovt åsidosätter mänskliga rättigheter.
 15. Carlos Santana är svår att motstå när han åsidosätter sitt prövande, romantiska gitarrspel och flyttar in i överväxeln.
 16. Men också genom att åsidosätta en sund konkurrens med hederliga skolbolag.
 17. Det var ett kul initiativ och vi kan förstå vad de ville uppnå, men generellt vill vi att man tänker sig för innan man gör det så man inte åsidosätter några säkerhetsregler, säger Claes Nyberg, pressansvarig MTR.
 18. Det åsidosätter det rättssamhälle vi byggt upp under många år.
 19. Det är inte där skon klämmer – snarare att Macron så tydligt bryter med traditionen och åsidosätter nationella intressen till förmån för europeiska.
 20. I pressmeddelandet skriver Hammarbys styrelse att man förlorat förtroendet för damtränaren sedan han ”vid upprepade tillfällen överskridit sina befogenheter, åsidosatt fastlagda rutiner samt avsiktligt brutit mot givna instruktioner”.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till åsidosätter är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är försummar en synonym till åsidosätter. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Vad kollar andra på just nu?