åsidosätter

Synonymer till åsidosätter

försummar

Motsatsord till åsidosätter

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till åsidosätter.

Vad betyder åsidosätter?

 1. försummar

Exempel på hur åsidosätter kan användas

 1. de anställdas trivsel blir lätt åsidosatt när produktionstiden är pressad

Exempel på hur åsidosätter används i svenska tidningar

 1. Genom att tvingas flytta runt till olika tillfälliga boenden åsidosätts dessa behov.
 2. Förutsättning för att den tilltalade ska dömas för brott är att han eller hon grovt åsidosatt sin tjänsteplikt genom att exempelvis göra sig skyldig till uppror, högförräderi eller krigsanstiftan.
 3. I förra veckan åsidosatte en brasiliansk domare landets yttrandefrihet och förbjöd strömningstjänsten Netflix att visa satirgruppen Porta dos Fundos årliga julfilm, eftersom den framställde Jesus som homosexuell.
 4. I onsdags tog en domare i Rio de Janeiro beslut om att åsidosätta landets yttrandefrihetslagar och förbjöd strömningstjänsten Netflix att erbjuda filmen i sitt utbud.
 5. Längst har det gått i Polen och Ungern, som båda anklagas för att ha åsidosatt rättsstatens principer och på sikt hotas av att mista sin rösträtt i unionen, eller få EU–bidragen kraftigt sänkta.
 6. Det kan vi inte åsidosätta.
 7. Den förklaringen motsägs dock av tidigare Amazonanställda, som vittnar om hur de tvingades åsidosätta säkerhetsföreskrifter för att hinna med det tempo företaget kräver.
 8. Vedertagna principer för stora infrastrukturprojekt har åsidosatts, alternativa lösningar har inte prövats, beslut har tagits i fel ordning.
 9. I en ny rapport pekar man på att grundläggande principer för stora infrastrukturprojekt har åsidosatts.
 10. En stelbent jämlikhetsideologi med sin i sig tilltalande lärosats om allas lika värde har, paradoxalt nog, åsidosatt och felbedömt socialt oundgängliga begrepp som hänsyn, respekt och ödmjukhet.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av åsidosätter

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är försummar en synonym till åsidosätter. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.