åsidosatt

Synonymer till åsidosatt

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till åsidosatt.

Motsatsord till åsidosatt

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till åsidosatt.

Vad betyder åsidosatt?

Det saknas definitioner.

Exempel på hur åsidosatt används i svenska tidningar

  1. Förutsättning för att den tilltalade ska dömas för brott är att han eller hon grovt åsidosatt sin tjänsteplikt genom att exempelvis göra sig skyldig till uppror, högförräderi eller krigsanstiftan.
  2. Längst har det gått i Polen och Ungern, som båda anklagas för att ha åsidosatt rättsstatens principer och på sikt hotas av att mista sin rösträtt i unionen, eller få EU–bidragen kraftigt sänkta.
  3. En stelbent jämlikhetsideologi med sin i sig tilltalande lärosats om allas lika värde har, paradoxalt nog, åsidosatt och felbedömt socialt oundgängliga begrepp som hänsyn, respekt och ödmjukhet.
  4. De två männen är gripna och tre poliser har stängts av för att ha åsidosatt sina plikter, säger den regionale polischefen Prabhakar Chaudhary i den nordliga provinsen Uttar Pradesh.
  5. I pressmeddelandet skriver Hammarbys styrelse att man förlorat förtroendet för damtränaren sedan han ”vid upprepade tillfällen överskridit sina befogenheter, åsidosatt fastlagda rutiner samt avsiktligt brutit mot givna instruktioner”.
  6. Anledningen var att hon grovt åsidosatt sina ålägganden mot regeringen, uppgav Statens ansvarsnämnd i ett pressmeddelande i september.
  7. "Du har av oaktsamhet åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet genom att inte före den 1 juli 2016 avsluta den löpande bokföringen med årsredovisning för räkenskapsåret som avslutade per den 31 december 2015", skriver Ekobrottsmyndigheten enligt GT.
  8. ”Stödverksamheten upplever sig vara åsidosatt” hade strukits bort helt liksom ”Kritiken är störst mot HR–avdelningen”.
  9. Chefsåklagaren menar att Jan Åke Jonsson, som var vd och Kristina Geers, som var chefsjurist, gett klartecken till utbetalningarna och därmed, i samförstånd med Victor Muller, åsidosatt bokföringslagen.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av åsidosatt

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.