åskådning

åskådning är synonymt med inställning och kan bland annat beskrivas som ”sätt att se på omvärlden, föreställning, tro”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av åskådning och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till åskådning

inställning

Motsatsord till åskådning

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till åskådning.

Vad betyder åskådning?

 1. sätt att se på omvärlden, föreställning, tro
 2. sätt att värdera grundläggande frågor inom ett område

Böjningar av åskådning

 1. åskådning
 2. åskådningar
 3. åskådningarna
 4. åskådningarnas
 5. åskådningars
 6. åskådningen
 7. åskådningens
 8. åskådnings

Exempel på hur ordet åskådning kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet åskådning används i svenska tidningar

 1. Kanske är dikten helt enkelt mer stridbar än sin författare, men den avvaktande hållningen måste nog också ses som en skrivande människas motstånd mot att låta sina texter kidnappas av instängande åskådningar.
 2. Sak samma att den definitionsmässigt är undflyende i sin kombination av depression, politisk åskådning och sjukdomsförklaring av existentiellt grubbleri.
 3. Vanessa Trump verkar ha vuxit upp i en familj med en annan politisk åskådning än vad hennes blivande före detta make Donald Trump Jr, skriver New York Times.
 4. Alltifrån födelsedatum till politisk åskådning.
 5. För fem år sedan visade en omtalad studie hur även de mest triviala ”likes” på Facebook kan användas för att dra långtgående slutsatser om en persons sexuella preferenser, psyke och politiska åskådning.
 6. ARW menar att den normkritiska bedömningsgrunden utesluter sökanden med konservativ politisk åskådning och att den utgör ett brott mot grundlagens föreskrift att statliga tjänster ska tillsättas på saklig grund.
 7. Hon föddes in i en överklassfamilj 1858 i Västervik och gifte sig sedan med Gustaf som var ”deciderat konservativ till sin sociala etiska och politiska åskådning såväl som till sin litterära och estetiska smak”.
 8. Det var en åskådning som övertogs av sonen och som förstärktes när denne som oregerlig 12–åring flyttades till en militärakademi i norra New York.
 9. Identitetspolitik är ett annat vanligt förekommande begrepp för att beskriva hur människors politiska åskådning färgas av deras identitet – till exempel som feminister eller hbtq–aktivister.
 10. I läroplanen framgår det att "alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen".
 11. Det är kort sagt inte en genomtänkt åskådning som motiverar vare sig IS fasansfulla excesser eller Trumps verbala förlöpningar.
 12. Han fortsätter lägga ut texten genom olika begrepp och teorierna om samtiden tar avstamp från olika filosofers åskådningar, precis som han gör i de böcker han skriver tillsammans med Jan Söder­qvist.
 13. Han fortsätter lägga ut texten genom olika begrepp och teorierna om samtiden tar avstamp från olika filosofers åskådningar, precis som han gör i de böcker han skriver tillsammans med Jan Söderqvist.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till åskådning är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är inställning en synonym till åskådning. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.