åstadkom

Se även åstadkommer.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av åstadkom och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till åstadkom

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till åstadkom.

Motsatsord till åstadkom

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till åstadkom.

Vad betyder åstadkom?

Det saknas betydelser. Föreslå nya betydelser av åstadkom.

Böjningar av åstadkom

 1. åstadkom

Exempel på hur ordet åstadkom kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet åstadkom används i svenska tidningar

 1. Vad de åstadkom var ett globalt ekonomiskt system som ledde till högre inkomster till de som äger och mindre till de som arbetar.
 2. Men det gjorde hon inte, utan slöt Finlands största vapenavtal nånsin och åstadkom betydande förändringar i utrikespolitiken.
 3. Stormen åstadkom stor förödelse i mellersta och östra Svealand, i Östergötland och på Gotland, och skördade sex dödsoffer.
 4. Ond bråd död, osannolikheter och mirakler, som i ”Flickan därbortifrån” som åstadkom ett under, men fick plikta med livet.
 5. Jag såg ju inte hela framfarten men jag såg tillräckligt mycket av vad han åstadkom.
 6. ” Och jag tror att jag åstadkom just det.
 7. Men det är en affär vi är nöjda med och vi är nöjda med vad vi åstadkom på Volvo.
 8. – Trump förstör allt det Obama åstadkom.
 9. Han var mycket drivande, hade en förmåga att skapa bra team att jobba med och åstadkom därför mycket.
 10. Å andra sidan en beundran över vad han åstadkom.
 11. En annan björkpåle hamnade så långt åt vänster att den endast gick genom kläderna, och en tredje björkpåle, som riktades mot höften, åstadkom endast ett märke i tyget eftersom benet tog emot.
 12. Hon var en av de första som beskrevs och åstadkom en sensation då hon hittades i regionen Afar i RIftdalen i Etiopien 1974.
 13. ”Vi kom som europeiska fredsemissarier, men åstadkom ingenting” sammanfattar Patten lakoniskt i sina memoarer.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till åstadkom är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.