åstadkomma

åstadkomma är synonymt med genomdriva och åvägabringa och kan beskrivas som ”lyckas göra något; lyckas skapa något eller lyckas utföra något; orsaka”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av åstadkomma och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till åstadkomma

alstra, frambringa, framkalla, genomdriva, göra, misslyckas, prestera, producera, skapa, uppnå, utföra, uträtta, vålla, åvägabringa

Motsatsord till åstadkomma

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till åstadkomma.

Vad betyder åstadkomma?

 1. lyckas göra något; lyckas skapa något eller lyckas utföra något; orsaka

Exempel på hur ordet åstadkomma kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet åstadkomma används i svenska tidningar

 1. För att åstadkomma maximal nytta bör villkoren i den auktion på 5g–licenser som sker styra mot att operatörerna erbjuder tillräckligt stor kapacitet i alla delar av sina nät.
 2. Det är både viktiga och nödvändiga områden, men vi vill lyfta fram att stor effekt också kan åstadkommas genom att satsa på undanröjning av onödiga och kostnadsdrivande hinder för omställning, som samtidigt stimulerar efterfrågan på arbetskraft.
 3. För att åstadkomma det finns många lösningar tillgängliga, men en av de viktigaste och snabbaste säkerhetsinvesteringarna man kan göra som organisation i dag är att införa tvåfaktorsautentisering.
 4. Hennes meritlista, långa branscherfarenhet och engagemang i att börja i vår verksamhet gör henne till en idealisk ledare att bygga vidare på det framgångsrika arbetet som Ronny och resten av Orangoteamet redan har åstadkommit.
 5. För ändamålet samlade den då 70–årige företagschefen 400 ingenjörer och pumpade in två miljarder pund av privata pengar för att åstadkomma detta.
 6. – Vad SEIIA har åstadkommit är egentligen fantastiskt.
 7. För att åstadkomma detta utnyttjades en sårbarhet i D–Links fasta mjukvara.
 8. Det PIS–styrda underhuset sejmen ska på torsdagen rösta om ett nytt lagförslag, som skulle åstadkomma det.
 9. För att lista ut formen som basketplattan behövde för att åstadkomma detta utvecklade Wighton ett eget progam som simulerade kast från flera hundra olika vinklar och hastigheter.
 10. Han var imponerad över vad Xiaomi lyckats åstadkomma med mobilkameran.
 11. Vad vill du åstadkomma med dig sång, och vad hoppas du på framöver?.
 12. Detta ska åstadkommas genom högre kostnader för utsläpp och ökade satsningar på fossilfria alternativa energislag.
 13. Vi ska vara stolta över det vi åstadkommit men inte nöjda.
 14. Det kan ge oss en känsla av kontroll, men när rädsla från det förflutna och oro för framtiden binds ihop kan det bli ett hinder för att åstadkomma det vi vill.
 15. * I talet fokuserade Trump på vad han åstadkommit under sin tid i Vita huset, där han gjort ”ekonomin starkare än någonsin”.
 16. – Det finns hinder i form av sekretess, men oavsett det kan vi åstadkomma väldigt, väldigt mycket tillsammans, säger Arne Alfredsson.
 17. Lavka åstadkommer det hela med hjälp av mängder av miniatyrvaruhus på cirka 150 kvadratmeter runt om i staden.
 18. Det behövs inga enorma mängder för att åstadkomma rejäla skador.
 19. Man passar även på att ge Donald Trump en känga när man beskriver Klobuchar som en gränsöverskridande politiker och en ”dealmaker” som kan åstadkomma uppgörelser på riktigt.
 20. Jag vill visa hur vi hade det och vad fattigdom kan åstadkomma.
 21. När det gäller temperatur kan man ganska enkelt åstadkomma en ”känd referens” vid 0 °C genom att ta en vanlig termos och fylla den med så mycket is som möjligt.
 22. Samtidigt är det förändring som Neom ska åstadkomma.
 23. En människa kan inte åstadkomma någon större skillnad i den här frågan, men det kan vara ganska meningsfullt att fråga sig ”vad kan vi göra om vi vill vara med på den här omställningen som ändå kommer?”.
 24. Nu, såhär i det nya årets första dagar, då vi ännu inte är mätta på nyårslöften, då vi ser ljust på allt som ska åstadkommas under det kommande året, läser jag ”Ett år av vila och avkoppling” som ett motståndets manifest.
 25. För vad annat än en narvals tand skulle ha kunnat åstadkomma den typen av hål i fartygen?.
 26. – Vår ambition 2018 var att lägga väldigt mycket kraft på de här grupperingarna, att åstadkomma en förändring.
 27. Skyryse genomförde en serie tester i fjol och strax innan jul visade man upp vad som åstadkommits.
 28. Med enkla medel kan Iran åstadkomma stor förödelse, säger Pieter Wezeman.
 29. Nyårslöfte? Viktigast att åstadkomma i politiken under kommande år? DN ställer tio frågor till gruppledarna för partierna i fullmäktige i Göteborgs stad.
 30. En invändning mot Bastanis vision är att den utgår från att det skulle finnas en vilja i samhället att fördela det välstånd som maskinerna åstadkommer.
 31. Om vi exempelvis pratar hur mycket vi ska ha åstadkommit i klimatfrågan efter halva tvåtusentalet kan vi behöva precisera om vi menar år 2050 eller 2500.
 32. – Och se till att den befolkningsökning som vi ändå har ambitionen att kunna åstadkomma sker.
 33. Försöker ta djupa andetag men åstadkommer bara ett ytligt flämtande.
 34. Eftersom EU–regler kan sätta käppar i hjulet ska han även analysera hur ett motsvarande EU–förbud kan åstadkommas.
 35. KI framhåller att ökade kommunpengar kan åstadkommas genom att staten ökar statsbidragen eller att kommunerna höjer skatterna med 60 öre per år i fyra år.
 36. Det är inte nog att gemensamt vara emot rådande ordning – man måste veta exakt vad man gemensamt är för och hur det skall åstadkommas.
 37. Klimataktivister måste bredda sitt budskap utanför vänsterkretsar om de ska åstadkomma verklig förändring.
 38. Vad människor åstadkommer utan att någon enskild har en avsikt.
 39. Det finns ett antal andra pristagare som har åstadkommit mycket mindre än han.
 40. Vi måste också hitta lösningar för hur en förändring ska åstadkommas.
 41. Den renheten går inte att åstadkomma, oavsett vilken återvinningsteknologi man använder.
 42. Han hävdar att han gjort detta för att försöka åstadkomma fred i Mellanöstern.
 43. Även om en sprängning inte åstadkommer några större person– eller materialskador är den ett enkelt men mycket effektivt sätt att minska polisens möjligheter att bekämpa och störa de kriminella gruppernas övriga verksamhet.
 44. Tove Jansson–novellen ”Granen” har förvandlats till en fnissig missförståndsmusikal där aktörerna lyckas åstadkomma ett otroligt detaljrikt skådespeleri i sina svårhanterliga kostymer.
 45. Detta är en viktig uppgift för polisen, men hittills har de inte åstadkommit en reell förbättring.
 46. Airpods Pro är ”peak Apple” – höjden av vad detta företag kan åstadkomma.
 47. – Vi måste, med tanke på hur bråttom det är, ta alla möjligheter att åstadkomma en sådan här energilagring.
 48. I december 2018 åstadkoms embryot till en politisk uppgörelse i Sverige, på Johannesbergs slott i Uppland.
 49. Byråer har alltid varit duktiga på att ta fram kreativa idéer och vi har den största respekt för vad kreativitet kan åstadkomma.
 50. Det Ronan Farrow (ja, sonen till Mia Farrow och Woody Allen, vilket knappast är irrelevant i den här boken) vill åstadkomma med att ge sin bok om Harvey Weinstein den titeln är förstås att lyfta fram konspirationen.
 51. – Det luktade ingenting och kändes inte som något en människa åstadkommit, säger Stina Heyman.
 52. Inte förrän långt senare, som föreläsare om ledarskap, förstod hon hur laget kunnat åstadkomma “det omöjliga”.
 53. Jag anser också att vi bör söka åstadkomma bästa möjliga förhörsharmoni i domstol och därmed ge vittnen bättre förutsättningar i känsliga mål att vilja ställa upp och berätta.
 54. – Vi ser en ökande efterfrågan på förändringskommunikation från kunder som vill åstadkomma varaktig utveckling av verksamheten, varumärket och affären.
 55. Så mycket av det Moderaterna ville åstadkomma är redan gjort?.
 56. Programmets primära målsättning sägs vara att åstadkomma ”jämlikhet på alla områden”.
 57. – De här delarna har den finaste upplösningen som någonsin har åstadkommits för föremål som är tillverkade av simulerad regolit.
 58. Avhandlingen från Harvard konstaterar att man kan åstadkomma en liknande effekt kemiskt med en så kallad stratospheric aerosol injection (SAI).
 59. Vi måste bedöma partierna i första hand utifrån vad de åstadkommit och vilken politik de vill föra i Sverige.
 60. Men bara några dagar kvar till valet, vad är du mest stolt över att ha åstadkommit under den gånga mandatperioden?.
 61. Men det är inget jämfört med vad nästa statsminister behöver åstadkomma.
 62. – Det spelade ingen roll att jag följde alla normer, det var symboliska slagord som var till för att tysta mig och det arbete vi i gruppen försökte åstadkomma.
 63. Sedan dess har permakultur utvecklats till en internationell rörelse, ofta på gräsrotsnivå, som strävar efter att åstadkomma en permanent mänsklig kultur på vår ensliga planet.
 64. Trots att ett hemskt vapen har åstadkommit mönstren kan det upplevas som vackert.
 65. Alla önskar en bättre värld, vi beskriver hur man åstadkommer en bättre värld.
 66. "Rådet har åstadkommit flera viktiga framsteg i utvecklingen och främjandet av mänskliga rättigheter", säger hon i en skriftlig kommentar där hon också lägger till att rådet "har vissa brister".
 67. Wallström menar att rådet har ”åstadkommit flera viktiga framsteg i utvecklingen och främjandet av mänskliga rättigheter”, men att det ”har vissa brister”.
 68. "Rådet har åstadkommit flera viktiga framsteg i utvecklingen och främjandet av mänskliga rättigheter", enligt Wallström, som dock tillägger att hon håller med om att rådet "har vissa brister".
 69. Han vill åstadkomma landets pånyttfödelse, ett starkt Kina.
 70. Du behöver inte ha åstadkommit någonting särskilt, du behöver inte ha någon särskild talang, du behöver bara vara svensk.
 71. Det är upp till dem att åstadkomma förändring och miljöfrågorna på allvar – vilket vår president som bekant inte alls gör.
 72. Efter en intern strid med inrikesministern och CSU–ledaren Horst Seehofer har hon fått två veckors respit för att åstadkomma en europeisk lösning på migrationspolitiken.
 73. – Jag har stort förtroende för Håkan och Peter med deras bakgrund och vad de åstadkommit tidigare och kände starkt att jag vill vara med som en del i den här trion och ta något svenskt ut i världen, sa Forsberg till affärssajten Breakit då.
 74. Hennes goda humör och snabba tanke var stora tillgångar i ett bångstyrigt gäng som skulle åstadkomma en ny typ av läsning i tidningen.
 75. Ännu har dock ingen lyckats åstadkomma några större förskjutningar i de styrkeförhållanden som rått sedan 2014.
 76. – Det som har inspirerat mig mest när jag har skrivit musiken har varit de människor som jag spelar med, glädjen över att spela tillsammans igen och de ljud som vi kan åstadkomma ihop.
 77. För att åstadkomma detta kommer den nya modellen lägga pengar för delar av administrationen och lokalerna i den centrala förvaltningen istället för hos rektorn.
 78. Med tanke på brotten han begått och skadan han bevisligen var kapabel att åstadkomma kunde vi inte riskera att han skulle köra in i bostadsområden.
 79. Men vi måste inleda ett arbete för att åstadkomma konkurrens på lika villkor.
 80. På samma sätt som män jobbar kvinnor för att de vill åstadkomma något, och vara med och driva förändringar, poängterar hon.
 81. Vid sitt segertal på ett torg i centrala Moskva på söndagskvällen beskrev presidenten segern som en tydlig sympatiyttring för vad han lyckats åstadkomma, trots svåra förhållanden.
 82. Putin valde att adressera väljarna med sin tacksamhet för att de (underförstått under hans ledning) har ”åstadkommit mycket och uppnått ett stort resultat under svåra, mycket svåra förhållanden”.
 83. Under sitt segertal på Röda torget i Moskva beskrev presidenten segern som en tydlig sympatiyttring för vad han lyckats åstadkomma, trots svåra förhållanden.
 84. – Vi måste visa vad vi har åstadkommit hittills och också visa på vad vi får om Miljöpartiet inte finns med i regeringen.
 85. Han hade en sådan tro på sakerna vi kan åstadkomma, tillsammans, bara vi försöker se varandra och lyssna.
 86. Det är trots allt just detta den amerikanska presidenten vill åstadkomma.
 87. Jag vill åstadkomma ett möte mellan mig och betraktare.
Ordet åstadkomma uppdaterades 2020-06-25.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till åstadkomma är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är genomdriva en synonym till åstadkomma. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.