åtagande

Synonymer till åtagande

ansvar, bestyr, förpliktelse, mission, skyldighet, uppdrag, uppgift

Motsatsord till åtagande

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till åtagande.

Vad betyder åtagande?

 1. det som någon lovar att utföra, (frivillig) uppgift
 2. det som man lovar att man ska göra

Exempel på hur åtagande kan användas

 1. Sveriges åtaganden i Afghanistan

Exempel på hur åtagande används i svenska tidningar

 1. Enligt ett uttalande från FN och ICRC är avtalet "ett steg mot uppfyllandet av parternas åtaganden enligt Stockholmsavtalet om att i faser släppa alla konfliktrelaterade fångar".
 2. – Jag sköter all planering, all logistik och det är mycket koordination när det gäller spelarna och deras åtaganden, som exempelvis fotbollsskolor och sponsorarbete.
 3. – Och vårt åtagande, i termer av styrkeminskning som är både baserad på villkor och i faser, är väldigt knuten till att de (talibanerna) levererar på de åtaganden de gjort, och kommer att vara det, säger han.
 4. Det gör att fordonet kan och ska användas dygnet runt för olika åtaganden samtidigt som den minskar klimatutsläppen.
 5. Själv har Trump genom åren bidragit med att sprida osäkerhet om USA tänker leva upp till sina åtaganden om kollektiva försvarsgarantier enligt artikel fem i Natofördraget.
 6. Stora åtaganden från ett bolag som precis har öppnat beställningsböckerna för sin första helelektriska bil i modellprogrammet, XC40 Recharge.
 7. Med förlängningen får EU–länderna mer tid på sig att försöka hitta ett sätt att övertyga Iran att byta riktning efter att ha backat från sina åtaganden i överenskommelsen.
 8. Att bygga en ny begravningsplats innebär givetvis ett stort åtagande, men kalkylerna är noggranna och Kyrkogårdsnämndens ekonomi är stark.
 9. Iran är fortfarande kvar i det kärnenergiavtal som slöts 2015, trots att man har backat från sina åtaganden i överenskommelsen, säger Abbas Mousavi, talesman för landets utrikesdepartement.
 10. ”Inga kungliga titlar, inga uppdrag, inga militära åtaganden, inga resor, inga statliga pengar.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av åtagande

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är mission en synonym till åtagande. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.