återspegling

återspegling är synonymt med reflex och reflexion och kan beskrivas som ”det att något återspeglas”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av återspegling och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till återspegling

begrunda, eftertanke, fundering, reflex, reflexion, spegelbild, tillbakablick, återsken

Motsatsord till återspegling

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till återspegling.

Vad betyder återspegling?

  1. det att något återspeglas

Exempel på hur ordet återspegling kan användas

  1. leksakerna är en återspegling av de vuxnas värld

Exempel på hur ordet återspegling används i svenska tidningar

  1. Att män är mer nöjda än kvinnor i populationen som helhet är i stor utsträckning en återspegling av att männen har högre inkomster.
  2. Det är en tanke som föds ur en desperation, en återspegling av den cyniska hierarkiska uppdelning av folk och folk som långsamt äter sig in i självförståelsen.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till återspegling är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är reflex en synonym till återspegling. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.