återupptagen

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av återupptagen och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till återupptagen

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till återupptagen.

Motsatsord till återupptagen

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till återupptagen.

Vad betyder återupptagen?

Det saknas betydelser. Föreslå nya betydelser av återupptagen.

Böjningar av återupptagen

  1. återupptagen
  2. återupptagna

Exempel på hur ordet återupptagen kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet återupptagen används i svenska tidningar

  1. Under den återupptagna förundersökningen har utredningen kring ett tredje fall inletts på nytt.
  2. Kanske kan bolaget också komma att avisera en återupptagen utdelning.
  3. Dessa reformer rör olika områden, men två reformområden är centrala enligt vårt sätt att se på saken, nämligen en ny konstitution och en återupptagen fredsprocess.
  4. Ekmiljöerna ska restaureras genom röjning, igenläggning av diken och ökad såväl som återupptagen betesdrift, skriver länsstyrelsen i Östergötland i ett pressmeddelande.
  5. Det öppnade för en återupptagen dialog, och det började se ut som att ett möte mellan Erdogan och Putin kunde bli av.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till återupptagen är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.