åtgärda

Synonymer till åtgärda

administrera, avhjälpa, bestyra, fixa, greja, inrätta, ordna, system

Motsatsord till åtgärda

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till åtgärda.

Vad betyder åtgärda?

 1. vidtar åtgärder mot, tar itu med
 2. fixa; göra så att något som är fel blir rätt

Exempel på hur åtgärda kan användas

 1. felet på servern måste åtgärdas omedelbart

Exempel på hur åtgärda används i svenska tidningar

 1. Han säger också att han anser att de problem som funnits redan är åtgärdade i och med de strängare kraven som ställs på fondbolagen för att kunna ansöka om att vara med i premiepensionssystemet.
 2. Ett andra mjukvarufel upptäcktes sedan när Boeings markpersonal började se över koden efter det första felet och som personalen blev tvugna att åtgärda mitt under testflygningen.
 3. Bara några få av storbankernas bankkort är spärrade för internetköp automatisk och det är en av de saker bankerna kan åtgärda, enligt Jan Olsson.
 4. “Redan under granskningsperioden har åtgärder vidtagits successivt för att åtgärda de brister som identifierats.
 5. Länsstyrelsen har vid uppföljande kontroller konstaterat att de tidigare bristerna varit åtgärdade.
 6. Under hösten har två kontroller gjorts på gården, där man konstaterat brister och ställt krav på att de åtgärdas.
 7. Detta fel är nu åtgärdat.
 8. Det är intrång som kan stå företagen dyrt och vara tidskrävande att åtgärda, säger han.
 9. ”De problem som finns på Södersjukhuset med långa väntetider måste åtgärdas.
 10. – Men vi håller på att åtgärda alla rödmarkeringarna.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av åtgärda

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är bestyra en synonym till åtgärda. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.