åtnjuter

åtnjuter kan beskrivas som ”kan glädja sig åt, har”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av åtnjuter och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till åtnjuter

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till åtnjuter.

Motsatsord till åtnjuter

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till åtnjuter.

Vad betyder åtnjuter?

 1. kan glädja sig åt, har

Böjningar av åtnjuter

 1. åtnjut
 2. åtnjuta
 3. åtnjuten
 4. åtnjutens
 5. åtnjuter
 6. åtnjuters
 7. åtnjutit
 8. åtnjutits
 9. åtnjuts
 10. åtnjöt
 11. åtnjöts

Exempel på hur ordet åtnjuter kan användas

 1. Amnesty International åtnjuter stort anseende

Exempel på hur ordet åtnjuter används i svenska tidningar

 1. Kina har infört en säkerhetslag för Hongkong som många befarar ska urholka den relativa frihet som den självstyrande regionens befolkning har åtnjutit sedan överlämnandet från Storbritannien.
 2. I förra veckan undertecknade han en presidentorder som syftar till att ta ifrån it–jättar som Twitter, Google och Facebook vissa skydd mot rättsliga åtgärder som de åtnjuter.
 3. – När vi nu återlämnar kvarlevorna av dessa martyrer till deras anhöriga, påminns vi om att den frihet vi i dag åtnjuter hade ett dödligt pris.
 4. –Om kinesisk media följer dessa principer så åtnjuter de pressfrihet.
 5. Medan Vladimir Putin fortsatt åtnjuter stöd från över 70 procent av folket har Dmitrij Medvedevs sjunkit till mellan 30 och 38 procent, enligt de mätningar AFP tagit del av.
 6. Svaret är att anlägga en stad som ska åtnjuta egna ekonomiska och juridiska regler.
 7. Sedan självständigheten från Storbritannien har Hongkongborna åtnjutit större friheter än fastlandskineserna, och rättssystemet har åtnjutit stor respekt.
 8. Rörelsen brukar vanligen inte ta på sig attacker som krävt många civila offer, av rädsla för att mista det stöd den fortfarande åtnjuter bland delar av befolkningen.
 9. Ett privilegium som ingen annan åtnjuter i den omfattningen.
 10. Den 60–årige Evo Morales befinner sig själv i grannlandet Argentina där han åtnjuter "permanent flyktingstatus".
 11. Ingen partiledare åtnjuter längre särskilt stort förtroende bland väljarna.
 12. ”Västbanken är ett territorium vars befolkning, det vill säga det palestinska folket, åtnjuter självbestämmanderätt”, lydde EU–domstolens beslut.
 13. Men alliansregeringen blev omvald och både statsminister Fredrik Reinfeldt och Anders Borg åtnjöt förtroendesiffror som inga politiker kunnat matcha på senare år.
 14. Som ny ägare till en gasbil finns dock en viss reducering att åtnjuta från staten i form av miljöbilsbonus samt att priset på fordonsgas står sig starkt i jämförelse mot diesel och bensin.
 15. Torsten Engberg åtnjöt ett stort förtroende hos Regeringen och Försvarsmaktens högsta ledning.
 16. Så jag har gått ganska clueless genom allt och ägt min situation och åtnjutit respekt på grund av det.
 17. Vetenskapen åtnjuter, det ökande nyttotänkandet till trots, en legitimitet och ett egenvärde som kulturen saknar.
 18. Det parti som först väljer att omvärdera sitt beslut om Västlänken blir även det som kommer att åtnjuta väljarnas förtroende.
 19. Det ansågs fint och ärorikt att vara lärare, och de åtnjöt såväl autonomi som respekt.
 20. Utomlands åtnjuter man en särskilt stark ställning i Indien där man är tvåa bakom Samsung.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till åtnjuter är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.