öka

Synonymer till öka

accelerera, ackumulera, eskalera, expandera, förhöja, förstora, förstärka, höja, höjning, intensifiera, stegra, stegring, stiga, svälla, tillta, tilltagande, trappa upp, utbreda, utvidga, utöka, vidga, växa

Motsatsord till öka

minska, avta, bromsa

Vad betyder öka?

 1. blir större, växer, tilltar
 2. gör större, höjer
 3. bli större
 4. börja göra något i större omfattning; göra större; höja en storhet
 5. (vard.) höja farten

Exempel på hur öka kan användas

 1. kostnaderna har ökat med 10 procent på 3 år
 2. företaget måste öka produktionen
 3. han ökade farten på raksträckan

Exempel på hur öka används i svenska tidningar

 1. Sedan Framtidens hälso– och sjukvård beslutades 2011 har hälso– och sjukvårdsnämndens budget ökat från 43,1 miljarder till, i vårt budgetförslag för 2020, 63,6 miljarder.
 2. Eftersom polisens initiala sökningar efter pojken inte gett resultat har de nu gått in i en så kallad räddningsinsats, för att kunna öka sina möjligheter att vidta åtgärder.
 3. Att Vänsterpartiet nu tar det här initiativ för att samla oppositionen och stoppa en bärande reform i januariavtalet ökar osäkerheten för januaripartierna och statsminister Stefan Löfven.
 4. Enligt regeringen behövs de ökade intäkterna från bränsleförsäljningen för att finansiera stöd åt familjer som drabbats hårt av de återinförda USA–sanktioner som kvävt den iranska ekonomin.
 5. Sysselsättningen i Göteborg har ökat mer än vad som rapporterades av SCB i myndighetens felaktiga rapport, enligt P4 Väst.
 6. Tidningen menar att ekonomiska aktörer kommer att fly Hongkong om Trump skriver under på grund av ökad osäkerhet om regionens ställning.
 7. Det brittiska systemet med majoritetsval, där en kandidat tar hem varje valkrets, ökar också osäkerheten i prognoserna.
 8. Andelen kvinnor i Sveriges gruvor ökar snabbt.
 9. Demonstranterna slår vakt om Hongkongs relativa självständighet, som de anser hotas av ett ökat inflytande från Peking.
 10. Vi får bearbeta den information som vi får in, och det troliga är väl att den mängden kommer att öka nu i och med att vi har en brottsmisstanke.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av öka

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är expandera en synonym till öka. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är minska motsatsen till öka.