öka

Synonymer till öka

accelerera, ackumulera, eskalera, expandera, förhöja, förstora, förstärka, höja, höjning, intensifiera, stegra, stegring, stiga, svälla, tillta, tilltagande, trappa upp, utbreda, utvidga, utöka, vidga, växa

Motsatsord till öka

minska, avta, bromsa

Vad betyder öka?

 1. blir större, växer, tilltar
 2. gör större, höjer
 3. bli större
 4. börja göra något i större omfattning; göra större; höja en storhet
 5. (vard.) höja farten

Exempel på hur öka kan användas

 1. kostnaderna har ökat med 10 procent på 3 år
 2. företaget måste öka produktionen
 3. han ökade farten på raksträckan

Exempel på hur öka används i svenska tidningar

 1. Antalet platser på läkarutbildningen har ökat med 85 procent på tio år men ökningen har inte på långa vägar matchats med motsvarande satsning på AT–platser i regionerna.
 2. Hon säger att skrotningspremien hittills förstås inneburit att många gamla båtar omhändertagits men också att kännedomen ökat om att det går att skrota och återvinna en fritidsbåt som gjort sitt.
 3. De längre helgtripparna och fjällresorna kan innebära att förbrukningen ökar femfaldigt.
 4. I takt med den ökade digitaliseringen så ökar även riskerna.
 5. – Jag tycker att alla aktörer och privatpersoner behöver öka sin kunskap och förståelse för säkerhetsriskerna.
 6. Sedan regimen föll för nästan 20 år sedan har antalet barn som går i skolan ökat från knappt 1 miljon till drygt 7 miljoner.
 7. Efter nederbörden väntas klart väder och lägre temperaturer, vilket ökar risken, säger Jon Jörpeland.
 8. Det finns en stor enighet om att ökad användning av trä som byggmaterial bör eftersträvas inom alla typer av byggande.
 9. I rapporterna finns alarmerande uppgifter om ökade födelsedefekter, missfall och andra hälsoproblem bland invånarna i de nordöstra delarna av Sydsudan.
 10. Oväntade vinster för Fulham och Luton hade ökat värdet på kupongen.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av öka

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är expandera en synonym till öka. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är minska motsatsen till öka.