ökning

Synonymer till ökning

acceleration, crescendo, expansion, friska i, förhöjning, höja, höjning, lyfta, påslag, stegring, stiga, stigande, stigning, tillta, tilltagande, tillväxt, uppgång, uppsving, uppåtgående, utvidgning, växande

Motsatsord till ökning

minskning

Vad betyder ökning?

 1. tillväxt, höjning
 2. det att något ökar eller ökas

Exempel på hur ökning kan användas

 1. en ökning av antalet utländska turister per år i Sverige

Exempel på hur ökning används i svenska tidningar

 1. Antalet platser på läkarutbildningen har ökat med 85 procent på tio år men ökningen har inte på långa vägar matchats med motsvarande satsning på AT–platser i regionerna.
 2. Även de problem som fått branschen att tillsätta sin egen Byggmarknadskommission – ökningen av arbetsplatsolyckor, kringgående av kollektivavtal, dumpade arbetsvillkor och löner, växande kriminalitet – är i stort sett okända i småhusbranschen.
 3. – Vi oroas av den fortsatta ökningen av antalet fall i Kina.
 4. Där är civilingenjörernas genomsnittliga månadslön nu 48 800 kronor, vilket innebär en ökning med 3,2 procent.
 5. Enligt siffror från de kinesiska myndigheterna minskar ökningen av nya virusfall för första gången sedan utbrottet inleddes.
 6. Det första är den kraftiga ökningen.
 7. För kvinnor är motsvarande ökning 49 till 113 dagar.
 8. Det är en ökning med drygt 500 procent.
 9. – Vi kan se att det är en tydlig ökning, men vad den baseras på, vad som driver den, det vet vi inte, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.
 10. Försäljningen under kvartalet lyfte till 161,5 miljarder yuan (drygt 220 miljarder kronor), en ökning med 38 procent jämfört med ett år tidigare.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av ökning

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är expansion en synonym till ökning. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är minskning motsatsen till ökning.