ökning

Synonymer till ökning

acceleration, crescendo, expansion, friska i, förbättra, förhöjning, höja, höjning, lyfta, påslag, stegring, stiga, stigande, stigning, tillta, tilltagande, tillväxt, uppgång, uppsving, uppåtgående, utvidgning, växande

Motsatsord till ökning

minskning

Vad betyder ökning?

 1. tillväxt, höjning
 2. det att något ökar eller ökas

Exempel på hur ökning kan användas

 1. en ökning av antalet utländska turister per år i Sverige

Exempel på hur ökning används i svenska tidningar

 1. Den ökning vi föreslår från 2019 till 2020 är över 1,6 miljarder.
 2. Det handlade om en kraftig ökning från några enstaka procent till dagens 17 procent.
 3. Fram till oktober konstaterades 12778 fall, en ökning med 350 jämfört med motsvarande period i fjol.
 4. Den uppgången följdes av en ökning med 16 procent för perioden juli–oktober i år, vilket motsvarar 121 000 resor.
 5. Och lika många, sju av tio, anser att en ökning av samarbete/kommunikation mellan akademin och företag är avgörande för att de ska förlägga mer av sin forskning i Sverige.
 6. Vad en eventuell ökning beror på går inte att säga – det kan enligt polisen handla om att man nu i större utsträckning noterar detta.
 7. – Jag vill understryka att det är fler som arbetar inom psykiatrin i dag än vad det var för ett antal år sedan, så det sker en ökning.
 8. Medan det för vissa vapenslag skett små förändringar eller till och med minskningar syns en kraftig ökning gällande bland annat tårgas– och pepparsprejer.
 9. Faktorer som kan ligga bakom är exempelvis klimat– och väderförändringar, mänsklig påverkan, erosion och landhöjningen – som kan ge upphov till exempelvis en förändrad grundvattennivå och en ökning eller minskning av markfuktigheten.
 10. Men den ökning av antalet fall som Folkhälsomyndigheten nu ser är spridd över landet, varför man inte tror att smittan är vattenburen på samma sätt som i Östersund och Skellefteå.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av ökning

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är expansion en synonym till ökning. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är minskning motsatsen till ökning.