överensstämma

Synonymer till överensstämma

harmoniera, matcha, passa, stämma överens

Motsatsord till överensstämma

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till överensstämma.

Vad betyder överensstämma?

 1. stämma överens (med); ha samma egenskaper; passa bra ihop

Exempel på hur överensstämma används i svenska tidningar

 1. Man måste också till exempel ändra knäppningen på personernas jackor, och ändra rattens placering i bilarna, för att överensstämma med verkligheten.
 2. Towe Hägg kan inte berätta vilka tekniska detaljer som hittats på sprängplatserna, eller om de överensstämmer.
 3. Det verkade som om universum vägde för lite för att passa in i en elegant teori som överensstämde med observationer.
 4. Efter något år tillsammans upptäckte de att deras vision inte överensstämde med deras manager.
 5. En utredning med uppdrag att kartlägga hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen skulle ha redovisats denna månad, men har fått förlängd tid ända till november nästa år.
 6. ”Man kan ställa vilka krav som helst så länge de överensstämmer med de grundläggande principerna om att vara ickediskriminerande, likabehandlande och proportionerliga”, säger hon.
 7. I det här fallet har vi fattat beslutet om att backa inom områden som inte överensstämmer med vår nuvarande affärsinriktning.
 8. Här finns vissa mindre avvikelser, men dessa har inte påverkat bedömningen av hennes berättelse eftersom centrala delar i skeendet överensstämmer, säger Ulrika Andersson.
 9. Att jag ens fäster mig vid likheterna – som om jag bara måste få en fysisk kropp att överensstämma med Kristinas! – är kanske ett tecken på den emfas med vilken vår kultur gör mördade kvinnor till underhållning.
 10. Enligt sjukhuset handlar det i dagsläget om färre än 100 provsvar där Sahlgrenska bedömning inte överensstämmer med leverantörens.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av överensstämma

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är harmoniera en synonym till överensstämma. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.