överföring

Synonymer till överföring

flytta, flyttning, förflyttning, leverans, migration, sändning, transaktion, transferering, transfusion, transmission, överflyttning

Motsatsord till överföring

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till överföring.

Vad betyder överföring?

 1. handlingen att överföra något
 2. det att flytta något från en plats till en annan, särskilt när det finns någon typ av bekräftelse; det att överföra eller föra över

Exempel på hur överföring används i svenska tidningar

 1. Det ena är den automatiska överföringen av mätvärden från mätpunkterna till databasen.
 2. ”Detaljerad epidemiologisk information från fler människor som smittats behövs för att avgöra infektionsperioden av 2019ncov, framför allt om överföring kan ske från symptomfria individer eller under inkubationstiden”, skriver WHO i ett uttalande.
 3. Det här kommer att kräva en infrastruktur med snabb trådlös överföring, stor beräkningskraft i lokala, regionala och nationella datacenter.
 4. I en intern rapport pekas flera risker ut kopplade till överföringen av patientdata till en extern leverantör.
 5. Men i tester har Tre ändå nått upp i hastigheter på uppemot 700 megabit per sekund i nedladdningshastighet, och fördröjningen i överföringen är avsevärt lägre än vid 4g–trafik i samma frekvensband.
 6. Detta eftersom valutan är utformad för att överföringar ska kunna hållas både anonyma och ospårbara.
 7. Som bevis anförs bland annat sms–konversationer mellan bröderna samt en överföring på 80.
 8. BIC–kod, (Business Identifier Code tidigare kallad Bank Identifier Code) är en internationell standard som används för att identifiera mottagarens bank vid internationella överföringar.
 9. Denna typ av överföring av information ska dessutom ske under sekretess, vilket i praktiken gör det omöjligt att veta om sådant sker.
 10. I en ny intern rapport som Computer Sweden tagit del av varnas för flera potentiella risker kopplade till överföringen av sekretessbelagd information, som exempelvis patientjournaler och labbresultat, till en extern leverantör.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av överföring

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är förflyttning en synonym till överföring. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.