Synonymer till övergödning

Vi känner till en synonym till övergödning. Ordet övergödning är synonymt med eutrofiering och kan beskrivas som ”(ekologi) ökad primärproduktion med algblomning och syrgasbrist som följd av överskott på närsalter”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av övergödning samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till övergödning

 1. eutrofiering

Vad är motsatsen till övergödning?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till övergödning.

Vad betyder övergödning?

 1. (ekologi) ökad primärproduktion med algblomning och syrgasbrist som följd av överskott på närsalter

Hur böjs övergödning?

 1. övergödning
 2. övergödningen
 3. övergödningens
 4. övergödnings

Hur kan ordet övergödning användas?

Det saknas exempel på hur övergödning kan användas.

Hur används ordet övergödning i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet övergödning används i vanlig text.

 1. Framförallt är det jordbruket och skogsbruket som orsakar problem med artrutrotning och övergödning.
 2. Räknar man därtill med alla de 15 miljöfaktorer som Miljøstyrelsen bedömer – där bland annat ozonförlust, cancerrisk, partiklar, övergödning i vatten och utarmning av vattenresurser ingår – måste man enligt rapporten nyttja ekotygpåsen hela 20 000 gånger.
 3. Sedan 1900–talets mitt har världshavens syrenivåer redan minskat med mellan 1 och 2 procent, vilket sammanfaller med övergödning längs kustområden världen över.
 4. Sjökon är hotad på grund av övergödning och läckage av bekämpningsmedel till floderna.
 5. Matproduktion orsakar växthusgaser som påverkar klimatet och bidrar till övergödning.
 6. – Det är uppenbart att övergödningen är det största problemet och det måste vi jobba med på flera sätt, både när det gäller källor från avlopp och från jordbruket, säger Skog.
 7. – Det stora problemet som vi har i Östersjön är övergödningen.
 8. Enligt myndigheten står den svenska livsmedelshanteringen för nästan 25 procent av vår totala klimatpåverkan, och 50 procent av vår totala övergödning.
 9. Fördelningen av olika arter i Östersjön förändras på grund av bland annat övergödning, och andra naturliga orsaker.
 10. Men miljögifter och övergödning i all ära.
 11. Algblomning, syrebrist, döda bottnar och gifter är följden av övergödningen.
 12. – Ett tecken på att blåstången inte mår så bra är att det växer alger på den, det sker både när det är övergödning och när det blir varmare och det gör att tången mår sämre och till slut dör, sade hon då.
 13. Detta kan bero på övergödning och innebära kraftig växttillväxt, vilket är något som gäller för exempelvis Fagersjöviken i Magelungen.
 14. Fåglarna dör ofta av övergödning, skador på inre organ, kvävning och värmeslag.
 15. Forskare har under två veckor tagit prover på nästan 200 platser för att undersöka vattenkvalitet och övergödning.
 16. En studie som presenterades 2012 pekar mot att fritidsbåtars avgaser är en källa till övergödning och syrebrist i vattnet sommartid.
 17. Numera är försurning och övergödning de största hoten.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är eutrofiering en synonym till övergödning. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?