överstatlighet

överstatlighet kan beskrivas som ”(statsvetenskap) det att en internationell/mellanstatlig organisation, genom t ex majoritetsbeslut, har rätt att mot en medlemsstats vilja ålägga staten att göra vissa saker”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av överstatlighet och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till överstatlighet

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till överstatlighet.

Motsatsord till överstatlighet

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till överstatlighet.

Vad betyder överstatlighet?

  1. (statsvetenskap) det att en internationell/mellanstatlig organisation, genom t ex majoritetsbeslut, har rätt att mot en medlemsstats vilja ålägga staten att göra vissa saker

Böjningar av överstatlighet

  1. överstatlighet
  2. överstatligheten
  3. överstatlighetens
  4. överstatlighets

Exempel på hur ordet överstatlighet kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet överstatlighet används i svenska tidningar

  1. – Jag var en motståndare till överstatlighet och den federativa tanken redan då.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till överstatlighet är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.