Synonymer till väte

Väte kan bland annat beskrivas som ”en gas (H)”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av väte samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till väte

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till väte.

Vad är motsatsen till väte?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till väte.

Vad betyder väte?

 1. en gas (H)
 2. en färg- och luktlös, brännbar gas, och det lättaste grundämnet, med symbolen H, atomnummer 1 och atomvikten 1.00794

Hur kan ordet väte användas?

Följande exempelmeningar visar hur väte kan användas.

 1. väte kan reagera med syre och då bildas vatten

Hur används ordet väte i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet väte används i vanlig text.

 1. Docenten konstaterar att det finns många problem och risker med komprimerad vätgas, och att han ser absolut ammoniak som en kandidat för att lagra och transportera väte.
 2. Forskningen visar att förlust av så kallade ålgräsängar på havets botten har en stor klimatpåverkan eftersom kol och väte frigörs när växten försvinner.
 3. Som restprodukt bildas då vatten, alltså syre och väte.
 4. Just nu verkar branschen tro på väte för det utsläppsfria flyget, snarare än batteridrift.
 5. I en katalysator slås sedan en viss andel av ammoniaken sönder till väte och kväve.
 6. Råmaterialet är väte, universums vanligaste grundämne.
 7. Samtidigt är bruna dvärgar mindre än de lättaste stjärnorna, med en massa som är för låg för att deras centrum ska kunna kicka igång kärnreaktioner av väte.
 8. Vätgasen tillverkas genom elektrolys, där man delar upp vatten i sina beståndsdelar syre och väte, och lagras sedan i tankar innan den körs tillbaka in i en turbin och omvandlas till el på nytt.
 9. Det lätta vätet är benäget att försvinna ut i rymden, medan syret stannar kvar.
 10. Vetenskapen har förutspått att jätteplaneter av den typen också borde ha en hög andel syre, då ämnet är det tredje vanligast förekommande i universum, efter väte och helium.
 11. Elektrolyserat vatten ger väte som tillsammans med koldioxid ger metanol som är lätt att förvara och distribuera och har en given användning inom kemiindustrin och inom sjöfarten.
 12. Dessutom bildas pyrolysgas, som är en blandning av olika flyktiga ämnen som vattenånga, kolmonixid, koldioxid och väte samt kolväten som metan, etan och gasol.
 13. Moderatorn består av tre behållare som innehåller väte och vatten.
 14. Den består i huvudsak av väte och helium.
 15. Ett exempel på en riskfaktor är vätet som produceras under laddning.
 16. Membranet släpper bara igenom väte, och man får ren vätgas.
 17. Efteråt föll temperaturen till under tio miljarder grader, då kunde vätet fusionera till helium.
 18. Enkelt beskrivet är den kemiska principen att ”grön el” genereras av vattenkraftverket, som sedan används för att separera väte och syre i vatten i en elektrolys.
 19. Enligt uppgifter var det väte som exploderade i kärnkraftverket.
 20. En metod är elektrolys, när en strömkälla används för att separera väte från syre i vatten.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Bild till ordet väte

Använd gärna bilden nedan om du vill länka till denna sida om ordet väte.

Bild med texten väte