absorbera

Absorbera är synonymt med uppta och kan bland annat beskrivas som ”suger upp”. Ordet är motsatsen till desorbera.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av absorbera och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till absorbera

uppta

Motsatsord till absorbera

desorbera

Vad betyder absorbera?

 1. suger upp
 2. upptar någons tankar helt
 3. suga upp, uppsuga, suga in, insuga, suga åt sig, uppta, ta upp, ta åt sig, uppsluka, förtära

Böjningar av absorbera

 1. absorbera
 2. absorberad
 3. absorberade
 4. absorberades
 5. absorberar
 6. absorberas
 7. absorberat
 8. absorberats

Exempel på hur ordet absorbera kan användas

 1. trasan absorberar vatten
 2. arbetet med boken absorberade honom fullständigt

Exempel på hur ordet absorbera används i svenska tidningar

 1. Ju mer växter som absorberar koldioxid och mindre störningar i jorden desto snabbare byggs kolförrådet upp.
 2. – En vanlig solcell genererar elektricitet genom att absorbera solljus, vilket skapar en spänning.
 3. Tanken med skon är att karbonplattan ska absorbera energi, och skumsulan ge bättre löpekonomi.
 4. – Den solinstrålning som sker i fjällen absorberas lite mer så att man får en lokal temperaturhöjning.
 5. De ger lika stora utsläpp som fossila bränslen här och nu eftersom det tar lång tid för utsläppen att absorberas av växtligheten igen.
 6. Som utbytesstudent i Hongkong i dessa tider är jag en absorberad skådespelare och avmätt betraktare på samma gång.
 7. De ska absorbera tillräckligt med ljus från inomhuslampor för att driva uppkopplade produkter som inte behöver särskilt hög strömstyrka, till exempel sensorer.
 8. Som migrant är dina möjligheter att absorberas in i ditt nya land helt beroende av vilka miljöer som du möter.
 9. Klätterpulvret ska tack vare upsalite absorbera tio gånger mer fukt än konkurrenterna.
 10. "Det var en stor stund för mig att få se Pearl Bailey och absorbera hennes professionalism", säger Freeman enligt tidningen.
 11. Paris storstadsområde har runt 2,5 miljon fordon – om alla dessa förses med moss–däck skulle det årligen genereras nästan 3 000 ton syre och 4 000 ton koldioxid skulle absorberas.
 12. Det är den planerade utbyggnaden och starten av nya litiumgruvor som förväntas översvämma marknaden med så mycket utbud att efterfrågan inte kommer att kunna absorbera allt.
 13. Men det kräver en helhjärtad satsning från alla inblandade, ett land där ”ai har absorberats in i ekonomin” som Accenture kallar det.
 14. När ljus träffar guldnanopartiklarna absorberas en del fotoner och partiklarnas elektronmoln börjar vibrera.
 15. Energi är antingen absorberad eller genererad genom att höja eller sänka vikten.
 16. Oljekonsumtionen väntas öka med 1,6 miljoner fat per dag, vilket av Opec anses vara tillräckligt för att absorbera det ökade utbudet av amerikansk skifferolja.
 17. En återförening skulle å andra sidan medföra enorma kostnader för Sydkorea på kortare sikt, för att absorbera de eftersatta nordliga grannarna.
 18. De flesta kvinnor i Indien använder fortfarande trasor eller osterilt tyg och många i landsbygdsområden använder sand, aska och torkade löv för att absorbera mensen vilket ökar risken för infektioner.
 19. Marknadsstabilitetsreserven fördubblas för att kunna absorbera överblivna utsläppsrätter.
 20. Ljudnivåerna samlas in vid vägen och sedan beräknas hur ljudvågorna studsar och absorberas av omgivningen.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till absorbera är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är uppta en synonym till absorbera. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är desorbera motsatsen till absorbera.