acceptera

Acceptera är synonymt med godkänna och godta och kan bland annat beskrivas som ”säger ja till erbjudande; går med på, godkänner, välkomnar”. Ordet är motsatsen till underkänna.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av acceptera och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till acceptera

anta, bevilja, godkänna, godta, godtaga, gå med på, ja, okej, ratificera, skaplig, svälja, tillåta, uthärda, visst, välkomna

Motsatsord till acceptera

underkänna, neka

Vad betyder acceptera?

 1. säger ja till erbjudande; går med på, godkänner, välkomnar
 2. gå med på; finna bra nog

Böjningar av acceptera

 1. acceptera
 2. accepterad
 3. accepterade
 4. accepterades
 5. accepterar
 6. accepteras
 7. accepterat
 8. accepterats

Exempel på hur ordet acceptera kan användas

 1. han accepterade förslaget om en kompromiss
 2. Vi accepterar inte mobbning på den här skolan!
 3. hon kände sig aldrig accepterad av sin mans fina släkt

Exempel på hur ordet acceptera används i svenska tidningar

 1. Alltså har stavningen ändrats från ryska Belorussia till Belarus, vilket allt fler europeiska länder har accepterat och tagit till sig.
 2. När den flera gånger utannonserade och försenade presentationen av planen slutligen ägde rum stod det också klart att den kanske var nytänkande, men närmast omöjlig för palestinierna att acceptera.
 3. – Jag tycker det var konstigt, men det är bara att acceptera beslutet.
 4. – Självklart var det jättetråkigt, men det var bara att acceptera.
 5. – Jag accepterar de beslut som tagits.
 6. Sedan får folk acceptera det, eller inte.
 7. Under den ”sociala explosionen”, det kaotiska uppror som bröt ut i Chile i oktober förra året, var mapucheflaggan den enda symbolen som accepterades av alla.
 8. Dessutom fick ryssar vare med i efterföljande OS bara om de accepterade att tävla under neutral flagg.
 9. Väldigt få vuxna skulle acceptera en arbetsmiljö som ofta har en så kraftigt bristfällig hygien och sanitet på toaletterna.
 10. ”Att använda ett sexistiskt kränkande uttrycksformer är inte accepterat inom svensk ishockey och det åligger spelare att vara medveten om gällande regelverk.
 11. – Demokratiska val, var de än hålls, fungerar bara när förloraren medger ett nederlag, alltså accepterar valresultatet.
 12. Så om man hanterar känsliga uppgifter i sitt arbete, eller har information i telefonen eller datorn som man inte kan acceptera skulle spridas, bör man nog inte installera den här typen av appar alls.
 13. – Jag kan inte acceptera att dagarna bara fortsätter gå med hundratals nya fall och fler döda.
 14. När en samförståndsanda hotade, behövde Orbán drämma till med skamlösa undantagslagar som oppositionen omöjligt kunde acceptera, menar Krastev.
 15. – Fel är det oundvikliga resultatet av risktagande och något som ledarna måste acceptera som priset på den förändring som krävs för att lyckas.
 16. Solmar fick jobbet på villkor att hon accepterade att arbeta utan kontrakt.
 17. Personen kan även tvingas anmäla sig på en polisstation tre gånger i veckan, acceptera långtgående övervakning av telefoner och datorer, och förbjudas besöka vissa kommuner eller träffa vissa personer.
 18. Budet från de sparsamma är att man är villig att acceptera bidrag på 375 miljarder euro i coronastödet, i stället för 350 som erbjöds i söndags kväll.
 19. Man accepterade inte den matchbilden.
 20. De accepterar inte villkoren i uppgörelsen.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till acceptera är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är godkänna en synonym till acceptera. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är underkänna motsatsen till acceptera.