Synonymer till allmänintresse

Allmänintresse kan beskrivas som ”något som är av intresse för eller berör många människor på ett bredare plan”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av allmänintresse samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till allmänintresse

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till allmänintresse.

Vad är motsatsen till allmänintresse?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till allmänintresse.

Vad betyder allmänintresse?

 1. något som är av intresse för eller berör många människor på ett bredare plan

Hur böjs allmänintresse?

 1. allmänintresse
 2. allmänintressen
 3. allmänintressena
 4. allmänintressenas
 5. allmänintressens
 6. allmänintresses
 7. allmänintresset
 8. allmänintressets

Hur kan ordet allmänintresse användas?

Det saknas exempel på hur allmänintresse kan användas.

Hur används ordet allmänintresse i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet allmänintresse används i vanlig text.

 1. Det har blivit väldigt stort allmänintresse för allt som har med självreflektion att göra.
 2. – Orsaken var att vi bedömde att allmänintresset var så stort och vi valde därför att göra det i det här fallet.
 3. Stämmer uppgifterna och avslöjandet är av tillräckligt stort allmänintresse kan vi publicera oavsett varifrån uppgifterna kommer eller på vilket sätt vår källa kommit över uppgifterna.
 4. Tidningen tillbakavisar anklagelserna och försvarar publiceringen bland annat med att det funnits ett stort och legitimt allmänintresse.
 5. Efter en avvägning av allmänintresset har vi valt att anonymisera den person som anklagelserna riktas mot liksom dennes andlige ledare.
 6. – I försvarlighetsbedömningen tittar man bland annat på allmänintresset i att informationen sprids.
 7. Den kunskap som objektiva experter inom olika områden kan presentera genom vittnesmål i kongressens olika utskott blev sekundär och fram kom i stället särintressenas inskränkta och kortsiktiga argument som sällan tjänar allmänintresset.
 8. Även om det inte är fel i sig att Parks and Resorts vill tjäna pengar så finns det inget allmänintresse i det här”, sa Carl–Fredrik Paleus till Di tidigare i år.
 9. Fullt hanterbara situationer är emellertid inte av allmänintresse.
 10. Som officiell partner till förbundet ska vi se till att landslagen lyfts lika mycket, trots att allmänintresset och det kommersiella värdet är mycket större för herrlandslaget inte minst på kort sikt.
 11. Journalister publicerar inte allt, och övervägandena görs utifrån allmänintresse kontra integritet.
 12. "Tack vare det stora allmänintresset publicerar P4 Västmanland toppen av listan över de kvinnor under 40 som legat med flest personer under 2016", förklarade radiokanalen och citerade "docent Sandra Nilsson", som uppgavs ligga etta på listan.
 13. – Det här är handlingar som kunnat allvarligt skada allmänintressen.
 14. Från allmänintresse till det slags kundtänkande som styr handel, marknadsföring och stora delar av den offentliga verksamheten, vård, skola, omsorg.
 15. Huvudregeln är nämligen att förtalsbrott bara ska väckas i undantagsfall, om det om det finns ett starkt allmänintresse.
 16. Vi ska rikta in oss på områden där vi ser att ett stort läsarintresse allt snabbare är på väg att bli ett allmänintresse.
 17. Parterna erkände behovet av skydd för allmänintresset och medgav att deras egen förmåga att fylla uppgiften var begränsad.
 18. Värderingen har skjutit i höjden och det har ökat allmänintresset för digitala valutor.
 19. Men allmänintresset är ganska stort för så här stora artister och vi har försökt göra ett varsamt och kärleksfullt porträtt.
 20. Appleby säger att materialet stals av hackare och inte har något allmänintresse.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?