alstra

Synonymer till alstra

bilda, forma, frambringa, framkalla, framställa, förorsaka, generera, producera, skapa, stifta, tillverka, väcka, åstadkomma

Motsatsord till alstra

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till alstra.

Vad betyder alstra?

 1. skapar (värme, elektricitet etc.), producerar
 2. skapa, ge upphov till (speciellt elektrisk ström); producera genom en kreativ eller skapande process

Exempel på hur alstra kan användas

 1. när bilen bromsar alstras värme

Exempel på hur alstra används i svenska tidningar

 1. Sedan 2017 tar de även vara på den värme som alstras i Stockholmcentret.
 2. Iran har självt hela tiden sagt att man inte har några planer på att tillverka kärnvapen utan bara vill använda det klyvbara materialet för att alstra energi.
 3. De 3GWh som producerades av SR2000 på ett år är mer än vad som alstrades av hela våg– och tidvattenkraft–sektorn tillsammans – under de senaste tolv åren, innan introduktionen av Scotrenewables senaste anläggning 2016.
 4. En cello ska alstra övertoner, skrap, smällar från stråke och kropp snarare än sedvanligt sjungande klang.
 5. Fadern och modern i familjen, advokat respektive akademiker, alstrade en ambitiös miljö.
 6. Och de skulle kunna agera backup för andra system, och alstra nog mycket ström för att larma om exempelvis en solcellsanläggning skulle drabbas av tekniska problem.
 7. De samlar damm och alstrar för mycket värme.
 8. Det är som om denna förhöjda reflexivitet också alstrar en poetisk hållning, eftersom texten därifrån får en mer utpräglat litterär karaktär.
 9. Värmen som alstras av uranreaktorn leds med hjälp av natriumfyllda så kallade "heatpipes" till en Stirlingmotorer.
 10. Industriell produktion och hantering av primärplast alstrar cirka 310–530 ton per år.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av alstra

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är bilda en synonym till alstra. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.