alstra

Alstra är synonymt med bilda och frambringa och kan bland annat beskrivas som ”skapar (värme, elektricitet etc.), producerar”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av alstra och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till alstra

bilda, forma, frambringa, framkalla, framställa, förorsaka, generera, producera, skapa, stifta, tillverka, väcka, åstadkomma

Motsatsord till alstra

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till alstra.

Vad betyder alstra?

 1. skapar (värme, elektricitet etc.), producerar
 2. skapa, ge upphov till (speciellt elektrisk ström); producera genom en kreativ eller skapande process

Böjningar av alstra

 1. alstra
 2. alstrad
 3. alstrade
 4. alstrades
 5. alstrar
 6. alstras
 7. alstrat
 8. alstrats

Exempel på hur ordet alstra kan användas

 1. när bilen bromsar alstras värme

Exempel på hur ordet alstra används i svenska tidningar

 1. Sedan 2017 tar de även vara på den värme som alstras i Stockholmcentret.
 2. Iran har självt hela tiden sagt att man inte har några planer på att tillverka kärnvapen utan bara vill använda det klyvbara materialet för att alstra energi.
 3. De 3GWh som producerades av SR2000 på ett år är mer än vad som alstrades av hela våg– och tidvattenkraft–sektorn tillsammans – under de senaste tolv åren, innan introduktionen av Scotrenewables senaste anläggning 2016.
 4. En cello ska alstra övertoner, skrap, smällar från stråke och kropp snarare än sedvanligt sjungande klang.
 5. Fadern och modern i familjen, advokat respektive akademiker, alstrade en ambitiös miljö.
 6. Och de skulle kunna agera backup för andra system, och alstra nog mycket ström för att larma om exempelvis en solcellsanläggning skulle drabbas av tekniska problem.
 7. De samlar damm och alstrar för mycket värme.
 8. Det är som om denna förhöjda reflexivitet också alstrar en poetisk hållning, eftersom texten därifrån får en mer utpräglat litterär karaktär.
 9. Värmen som alstras av uranreaktorn leds med hjälp av natriumfyllda så kallade "heatpipes" till en Stirlingmotorer.
 10. Industriell produktion och hantering av primärplast alstrar cirka 310–530 ton per år.
 11. Det här är en aktivitet som alstrar kroppsvärme och därför är ventilerande lätta kläder bäst, vindavvisande men inte något Goretex–tätt eller fodrat.
 12. Bakterier alstrar en tjock beläggning i svalget och utsöndrar ett gift som allvarligt skadar nerver och hjärta.
 13. De utgörs av förändringar i rummets och tidens geometri som rör sig med ljusets hastighet bort från källorna som alstrar dem.
 14. Det kan se ut som om härvan av nationalism och stridande trosläror är något nytt, alstrat av Palestinakonflikten.
 15. Suzanne Osten har handplockat en ypperlig ensemble som behärskar den speciella förening av kollektiv kraft och starka personligheter som alltid varit Unga Klaras signatur och som nu får alstra ny energi på Elverket.
 16. Christophe Ballif, en av forskarna som medverkar i projektet, säger att en anläggning på max 14 kvadratmeter installerad i Schweiz ska alstra och lagra tillräckligt med vätgas för att driva en bränslecellsbil 10000 km på ett år.
 17. Då kan formen på plasmamolnen styras genom variationer i hur explosionen alstras.
 18. Det är snillrikt av regissören Tora Mkandawire Mårtens att med en sådan explosiv början skildra den energi som alstras när duon dansar tillsammans.
 19. Många sådana VLC–anslutningar (visible light communications) använder lysdioder för att alstra vitt ljus.
 20. Med hjälp av ljud från tre akustiska transducers som alstrar en stående våg har forskare leviterat en 50 mm bred boll av polystyren.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till alstra är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är bilda en synonym till alstra. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.