andel

Vi hittade 10 synonymer till andel. Ordet andel är en synonym till bit och del och kan bland annat beskrivas som ”del”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av andel samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vilka synonymer finns till andel?

 1. aktie
 2. bit
 3. del
 4. kvot
 5. part
 6. procent
 7. pusselbit
 8. segment
 9. stycke
 10. värdepapper

Vad är motsatsen till andel?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till andel.

Vad betyder andel?

 1. del
 2. delens storlek i förhållande till helhetens storlek
 3. delens storlek, storleken på någons anspråk
 4. (finlandssvenska) En del som man äger i ett andelslag. Motsvarar aktier i ett aktiebolag.

Hur böjs ordet andel?

 1. andel
 2. andelar
 3. andelarna
 4. andelarnas
 5. andelars
 6. andelen
 7. andelens
 8. andels

Hur kan ordet ordet andel användas?

 1. andelen kvinnor i högre positioner har ökat

Hur används ordet ordet andel i svenska tidningar?

 1. Han säger också att andelen operationer som ställs in på grund av plats– eller personalbrist inte ökat de senaste tio åren.
 2. Med jämna mellanrum under åren har jag roat mig med att räkna ut andelen engelskspråkig film och tv på svenska biografer och tv–kanaler.
 3. Sedan 2004 har andelen som uppger sig vara stressade eller mycket stressade legat konstant.
 4. Men andelen utrikes födda är två procentenheter högre i Göteborg än i Stockholm och åtta procentenheter högre än rikssnittet.
 5. – Liljeholmen har redan nu stadens lägsta andel parkmark per invånare.
 6. I Norrbotten är det bara Arjeplog och Arvidsjaur som har en lägre andel smittade än Gällivare.
 7. Hur stor andel av befolkningen i höginkomstländer (som Tyskland och USA) lever i extrem fattigdom (på mindre än 20 kronor per dag)?.
 8. Också andelen sjuka som tvingats till intensivvård är tydligt högre bland covid–19–patienter än de som insjuknat i vanlig influensa.
 9. Han uppger att det alltid funnits en liten andel av spelberoende som har varit just beroende av att spela på börsen.
 10. Antal samtal där den utsatta nämns samt andel.
 11. Sedan 1978 när Kina började plantera träd har andelen skog i landet ökat från 12 till 22 procent, eller från 115 miljoner till 208 miljoner hektar.
 12. Framför allt är det inom gruppen studerande denna förändring märks, där siffran över andelen som känner sig mer sociala gått från 40 till 28 procent under perioden.
 13. Vilken sektor står för den största andelen av Sveriges utsläpp av växthusgaser?.
 14. Italien har högst andel äldre bland befolkningen i EU, 22,6 procent, och är ett land, liksom Sverige med 19,9 procent äldre, som har drabbats av många dödsfall kopplade till coronaviruset.
 15. ”Den andra faktorn är att vi har en betydligt större andel av befolkningen med utländska rötter och de har, av naturliga skäl, anhöriga i andra länder (till exempel i Europas storstäder).
 16. En mindre andel har dött av andra orsaker än covid–19 enligt dödsorsaksregistret.
 17. Den nationella statistiken visar också att skolor med hög andel högpresterande elever tenderar att sätta för låga betyg, medan skolor med stor andel lågpresterande elever sätter för generösa betyg i relation till resultaten på de nationella proven.
 18. Bland annat konstaterar myndigheten att en hög andel av pakethanteringen sker manuellt, med få lyfthjälpmedel på plats.
 19. På drygt en månad har andelen patienter med covid–19 som får intensivvård nästan tiofaldigats, från 360 personer i början av oktober, till över 3 500 personer förra veckan.
 20. Samtidigt har andelen exportföretag som tror på en försämrad finansiell situation minskat kraftigt, från 59 procent i våras till 9 procent.


Mer information om andel och synonymer

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är bit en synonym till andel. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.