anföra

Anföra är synonymt med leda och säga och kan bland annat beskrivas som ”leda eller föra befäl över en ordnad grupp”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av anföra och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till anföra

andraga, anse, dominerande, framföra, framhålla, framlägga, guida, leda, säga, uppge

Motsatsord till anföra

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till anföra.

Vad betyder anföra?

 1. leda eller föra befäl över en ordnad grupp
 2. nämna eller prata om i ett tal; hänvisa till ett argument

Exempel på hur ordet anföra kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet anföra används i svenska tidningar

 1. Sirius var dock med i matchen, långa stunder förlade man spelet till Djurgårdens planhalva, där centralt placerade blåsvarta oroade Djurgårdens försvar, anfört av den nu uppenbarligen skadefria Erik Berg.
 2. Att Nordmark anför obalans mellan fack och arbetsgivare som huvudsak blottar istället den grundläggande problematiken.
 3. Daniel Carnestedt har undertecknat en debattartikel som anför att ateister riskerar en rättsosäker asylprövning i Sverige.
 4. – Mot Biden anför man hans ålder (77) och faktumet att han har haft en hjärtattack.
 5. Long–Bailey anförde att Labour måste bli bättre på att sälja in socialism som ett trovärdigt alternativ, rapporterar The Guardian.
 6. Det bidrog till att Slovenien anfört av Jure Dolenec och Dean Bombac och kunde gå ifrån i andra halvlek, då laget visade både bredd och klass.
 7. Ett annat argument som Miljöpartiet anför för höghastighetsbanorna är att större tågkapacitet behövs för godstrafik.
 8. University of Cambridge har anfört ett team av forskare som har tittat på atmosfärisk data från 19 exoplaneter, för att göra en sammanställning över planeternas temperaturer och kemi.
 9. Sanktionerna har som ovan anförts inneburit ökade kostnader för Nynas.
 10. Åklagarsidan, anförd av Gambia, har radat upp anklagelser om våld och trakasserier som drivit över 700.
 11. ”Som skäl för begäran om förlängning har Metro Media House AB anfört att kostnaderna minskat kraftigt samt att det som återstår är att samla in svar på ett ackordsförslag och genomföra en ackordsförhandling.
 12. Ingen politiker eller sociolog kan med rätta anföra bostadsstandarden som förklaring till att vissa individer blir kriminella.
 13. Elec Games har anfört att deras marknadsföring bör sättas i relation till andra aktörers marknadsföring av spel, särskilt stagligt ägda Svenska spel.
 14. Efter ett tag fick medarbetaren veta att petningen berodde på samarbetssvårigheter och därefter anfördes att personen var orsak till institutionens dåliga ekonomi.
 15. Framför allt saker som handlar om bevisningen, i vilken mån den enskilde och domstolarna får lov att ta del av den bevisning som Säkerhetspolisen anför att de har, säger Alparslan Tügel.
 16. Mannen själv har erkänt att han orsakade kvinnans död, men har anfört att han handlade i nödvärn, eller nödvärnsexcess, då paret började bråka.
 17. Zumbadansen, anförd av lagkaptenen Sabina Jacobsen, plockades dock inte fram efter segern mot Serbien.
 18. Av bilderna framgår att det välarrangerade mötet inte skedde under ledning av lokala förmågor, utan anfördes av personer högt upp inom organiserade, kriminella nätverk.
 19. – Vi anser inte att det som anförts som huvudargument, en lägre resolutionsavgift, är en tillräcklig grund för att fatta ett så viktigt beslut.
 20. Till männens försvar kan anföras att något fler levande män (53 procent) än kvinnor donerade en bit av sin lever detta år.
 21. Ekobrottsmyndigheten (EBM) har anfört att företagsledaren Victor Muller gav en osann och förskönad bild av bilföretagets kris på våren före konkursen i december 2011.
 22. I de statliga utredningar som gjordes av "tvättfrågan" anfördes också rent ekonomiska skäl.
 23. Problemet är att ett annat argument myndigheten anför mot allmän testning (med risk för att fler ofarliga tumörer opereras) är att prostatakirurgin ofta ger kraftiga biverkningar.
 24. Ingen rök utan eld, kan anföras.
 25. Omgångens största favorit Ready Ribb (Björn Goop tränar, Carl–Johan Jepson körde) fick anföra en lång sträcka i 1.
 26. Han anför som argument att rörelsemarginaler på kontraktstillverkning historiskt sett legat kring 3 procent.
 27. Många ledamöter i EU–parlamentet har anfört miljöskäl för att ta bort tallolja på listan över tillåtna biobränslen.
 28. Han anför särskit tre skäl till förändringen.
 29. Med anledning av Gösta Singstrands inlägg i Sydsvenskan 15 december om att Wienfilharmonikerna borde städas bort från tv på grund av könsdiskriminering vill jag anföra följande.
 30. De skäl som då anfördes av regeringen var dels det ovan nämnda, alltså att möjliggöra ett värdigt avslut på ett långt arbetsliv, dels att ”tvångspensioneringen” av äldre möjliggjorde för yngre att komma in på arbetsmarknaden.
 31. Men hon anförde inga sådana skäl, säger Lars–Gunnar Larsson, jurist på MKB, till Hem och Hyra.
 32. Som tungt vägande skäl för att fälla lagen anför SD och Sjöstedt att sex av tio småföretag saknar kollektivavtal, och därför enligt SD skulle komma att uteslutas från offentlig upphandling.
 33. De utvärderingar och studier som vi anförde och som alla pekar mot att MAH har kvalitetsproblem förbigås i stort sett med tystnad.
 34. Det skulle inte vara första gången som Viktor Orbán anför hela EU.
 35. Han vill så mycket och känns så genuint uppriktig att den kritik man kan anföra på något vis bara känns futtig.
 36. Enligt åklagarsidans över 50 vittnen var han en lokal ledare som både anförde mördarhopar och deltog i dödandet när folkgruppen tutsi skulle utplånas.
 37. Brasilien, anfört av superstjärnan Marta, körde över Sverige totalt.
 38. De faktorer som brukar anföras som bevis för denna teori har helt andra, naturliga förklaringar.
 39. Maria Malmer Stenergard anför alltså som argument mot en sockerskatt att “politiska lösningar på komplexa problem tenderar att bli för enkla”.
 40. Migrationsdomstolen anför ett antal byråkratiska skäl för att avslå Dhars asylansökan.
Ordet anföra uppdaterades 2020-06-14.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till anföra är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är leda en synonym till anföra. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.