ankomma

Ankomma är synonymt med anlända och komma och kan bland annat beskrivas som ”komma fram, nå fram till en given plats (ofta medelst ett schemalagt transportmedel)”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av ankomma och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till ankomma

anlända, komma, åligga

Motsatsord till ankomma

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till ankomma.

Vad betyder ankomma?

 1. komma fram, nå fram till en given plats (ofta medelst ett schemalagt transportmedel)
 2. vara någons uppgift eller ansvar

Böjningar av ankomma

 1. ankomma
 2. ankommen
 3. ankommer
 4. ankommit

Exempel på hur ordet ankomma kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet ankomma används i svenska tidningar

 1. Färjan som två gånger varje dag ankommer och lämnar Varberg har varit en del i stadsbilden i sextio år.
 2. Det ankommer inte, enligt regionstyrelsen, på Region Skånes högsta beslutande organ att manifestera någon form av missnöje över detta medlemskap genom att demonstrativt ta bort den Europeiska flaggan från sessionssalen i Rådhus Skåne.
 3. Då ankommer det på prövningsmyndigheten att fastställa villkor.
 4. Om du ankommer till resmålet minst tre timmar för sent kan du också ha rätt till ekonomisk ersättning.
 5. – Morgonavgångarna gick som de skulle, men de som skulle ankomma hit vid 09.
 6. – Vi kommer att hålla koll på vädret när det ankommer.
 7. I samband med Ebbe Carlsson–affären yttrade moderaten Anders Björck de bevingade orden ”Jag tycker icke det ankommer på Carl Lidbom att fälla sådana yttranden här.
 8. Det finns uppgifter i utredningen att mannen ska ha ankommit till Kristianstad med tåg vid 20–tiden i går.
 9. Flera långväga flygplan ankommer ungefär samtidigt, och vid passkontrollen på terminal fem blir köerna snabbt långa.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till ankomma är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är anlända en synonym till ankomma. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.