ankommer

Används formellt.

Ankommer kan bland annat beskrivas som ”når fram till en plats, anländer (om tåg, båt etc. som går efter tidtabell)”. Ordet är motsatsen till avgår.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av ankommer och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till ankommer

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till ankommer.

Motsatsord till ankommer

avgår

Vad betyder ankommer?

 1. når fram till en plats, anländer (om tåg, båt etc. som går efter tidtabell)
 2. är en plikt för, åligger, kommer an 

Exempel på hur ordet ankommer kan användas

 1. tåget ankommer till Stockholms central 12.35
 2. det ankommer på styrelsen att fatta beslut i frågan

Exempel på hur ordet ankommer används i svenska tidningar

 1. Under januari ankom 85 708 av 90 867 tåg till sin slutstation i tid, vilket ger en punktlighet på 94,3 procent.
 2. Färjan som två gånger varje dag ankommer och lämnar Varberg har varit en del i stadsbilden i sextio år.
 3. Firande fans mötte upp Djurgårdens svenska mästare när laget sent på lördagskvällen ankom med buss till Stockholm.
 4. Lars skriver vidare att bysterna troligen sattes upp i samband med att det nyligen enade Italiens nyutnämnda utomordentliga sändebud, markis Torre–Arsa ankom till Stockholm 2 juli 1861.
 5. När kistan med Davide Astori ankom möttes den av applåder.
 6. Det ankommer inte, enligt regionstyrelsen, på Region Skånes högsta beslutande organ att manifestera någon form av missnöje över detta medlemskap genom att demonstrativt ta bort den Europeiska flaggan från sessionssalen i Rådhus Skåne.
 7. Då ankommer det på prövningsmyndigheten att fastställa villkor.
 8. Om du ankommer till resmålet minst tre timmar för sent kan du också ha rätt till ekonomisk ersättning.
 9. – Morgonavgångarna gick som de skulle, men de som skulle ankomma hit vid 09.
 10. – Vi kommer att hålla koll på vädret när det ankommer.
 11. I samband med Ebbe Carlsson–affären yttrade moderaten Anders Björck de bevingade orden ”Jag tycker icke det ankommer på Carl Lidbom att fälla sådana yttranden här.
 12. Det finns uppgifter i utredningen att mannen ska ha ankommit till Kristianstad med tåg vid 20–tiden i går.
 13. Flera långväga flygplan ankommer ungefär samtidigt, och vid passkontrollen på terminal fem blir köerna snabbt långa.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till ankommer är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är avgår motsatsen till ankommer.

Vad kollar andra på just nu?