anmälningsplikt

Anmälningsplikt är synonymt med anmälningsskyldighet och kan beskrivas som ”förpliktelse att anmäla något”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av anmälningsplikt och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till anmälningsplikt

anmälningsskyldighet

Motsatsord till anmälningsplikt

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till anmälningsplikt.

Vad betyder anmälningsplikt?

 1. förpliktelse att anmäla något

Böjningar av anmälningsplikt

 1. anmälningsplikt

Exempel på hur ordet anmälningsplikt kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet anmälningsplikt används i svenska tidningar

 1. Polisen ska även informera om den anmälningsplikt som gäller för personer där regeringen har fattat beslut om utvisning på grund av hot mot rikets säkerhet.
 2. Nu har han trots anmälningsplikt inte anmält sig hos polisen sedan början av oktober, enligt SR P4 Göteborg.
 3. Det begränsar även deras rörelsefrihet då de inte kan lämna landet (och släppas in igen) och att de tvingas till anmälningsplikt hos polisen varje dag eller ett par dagar i veckan.
 4. Mannen från Marocko bevakas nu med en mycket omfattande anmälningsplikt, enligt advokat Thomas Olsson.
 5. – Dessutom har Säkerhetspolisen ålagt honom en mycket omfattande anmälningsplikt, säger Olsson.
 6. Efter hård kritik mot detta beslöt regeringen strax före jul att tillsätta en ny utredning som ska undersöka om tillståndskravet kan ersättas med en anmälningsplikt för polisen.
 7. Hon anhölls – men trots åklagarens begäran om häktning ansåg tingsrätten att det räckte med reseförbud och anmälningsplikt.
 8. Från politiskt håll har det framförts förslag om att förenkla polisens övervakning, exempelvis genom att ersätta tillståndsplikten med en anmälningsplikt.
 9. Det skulle innebära anmälningsplikt för verksamheten och också krav på hur den ska skötas, säger Karolina Skog.
 10. Tillståndsplikten ska istället ersättas av en anmälningsplikt.
 11. Ersta Vändpunkten råder förskollärare att påminna om överenskommelsen vid inskrivningen – att förskolan har en anmälningsplikt – och fråga om det inte finns någon annan som kan hämta barnet.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till anmälningsplikt är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är anmälningsskyldighet en synonym till anmälningsplikt. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.