anmärkning

Anmärkning är synonymt med not och påpekan och kan bland annat beskrivas som ”kritiskt påpekande”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av anmärkning och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till anmärkning

erinran, not, påpekan, påpekande

Motsatsord till anmärkning

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till anmärkning.

Vad betyder anmärkning?

 1. kritiskt påpekande
 2. påpekande, förklaring
 3. /kritisk/ kommentar, påpekande

Böjningar av anmärkning

 1. anmärkning
 2. anmärkningar
 3. anmärkningarna
 4. anmärkningarnas
 5. anmärkningars
 6. anmärkningen
 7. anmärkningens
 8. anmärknings

Exempel på hur ordet anmärkning kan användas

 1. i rapporten riktades anmärkningar mot polisen
 2. allt fungerade utan anmärkning på festivalen

Exempel på hur ordet anmärkning används i svenska tidningar

 1. ”Mannen har under hela verkställigheten visat god skötsamhet och har klarat byte till anstalt med lägsta säkerhetsklassning utan anmärkning.
 2. I slutet av november uppmärksammade Sveriges Radio att kinesiska ambassaden på sin hemsida det senaste året publicerat 74 kritiska så kallade anmärkningar mot svenska politiker och vetenskapliga rapporter men framför allt mot svenska medier.
 3. Planet var byggt 2016 och genomgick en säkerhetskontroll utan anmärkningar så sent som den 6 januari.
 4. Flygbolaget Ukraine international airlines uppger att planet var byggt 2016 och hade genomgått en säkerhetskontroll utan anmärkningar så sent som den 6 januari.
 5. ”Den här typen av övningar genomförs regelbundet och det går inte att dra några slutsatser utifrån tidpunkten för övningen, som genomfördes utan anmärkningar.
 6. Enligt bolaget besiktigades basketställningen ett halvår innan olyckan och passerade då kontrollen utan anmärkningar.
 7. YESSS!! En anmärkning på dragkroken 2017.
 8. Enligt Sahlgrenska är drygt hälften av fallen bedömda som "utan anmärkning", alltså inte bedömbara.
 9. Två andra anmärkningar är att utdelningsnivån upplevs från investerarhåll som låg, och man undrar även hur ökningen av skifferolja kommer påverka oljepriset de närmaste åren.
 10. En anmärkning, den allvarligaste formen av kritik som revisionen kan använda, delas även ut vilket är ytterst ovanligt.
 11. Granskning av nämnden har visat på allvarliga brister och Stadsrevisionen ger också en anmärkning.
 12. Idrotts– och föreningsnämnden får, precis som intraservice, en anmärkning av stadsrevisionen.
 13. Stadsrevisionen riktar en anmärkning – den allvarligaste formen av kritik – till både intraservice och idrott– och föreningsnämnden.
 14. Nummer ett är anmärkningar från Räddningstjänsten som framkom under en inspektion i augusti 2017.
 15. Det ska också ha undersökts strax före flygningen utan att ha fått några anmärkningar.
 16. Nu skriver bolaget i ett pressmeddelande att den franska konkurrensmyndigheten har för avsikt att utfärda en så kallad "statement of objections", ett meddelande om anmärkningar, inom ramen för den ena undersökningen i mars i år.
 17. De granskas av revisorerna på årlig basis, och man kan gå tillbaka till dokument som visar att inga allvarliga anmärkningar har gjorts.
 18. Innan Kazuo Ishiguro började läsa sin Nobelföreläsning i Börssalen i höstas gjorde han en anmärkning om dörren som han och Sara Danius just hade kommit in igenom.
 19. Det är inte första gången Åsa Regnér konfronteras med anmärkningar på lagstiftningen.
 20. Men det är en anmärkning i marginalen.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till anmärkning är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är not en synonym till anmärkning. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Vad kollar andra på just nu?