anses ha

Synonymer till anses ha

besitta

Motsatsord till anses ha

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till anses ha.

Vad betyder anses ha?

Det saknas definitioner.

Exempel på hur anses ha används i svenska tidningar

  1. – Det var en gråzon när man anses ha en normalvikt, men sjukdomen sitter helt i huvudet.
  2. Bocuse var en av grundarna till det franska "nya köket" som anses ha förnyat den västerländska kokkonsten.
  3. Börsuppgångar, demografi i Asien, drönarnas potential, kinesiska gps–system, den brittiska coolheten som anses ha försvunnit, korruption, rymdfarkoster, lycka och helgon.
  4. Bannon själv har tidigare beskrivit Breitbart News som en plattform för de så kallade alt–right–rörelserna, som anses ha kopplingar till vit makt–grupper.
  5. Bannon anses ha haft ett stort inflytande på Trumps isolationistiska världssyn och ska vara en av arkitekterna bakom Trumps kritiserade inreseförbud för människor från i huvudsak muslimska länder.
  6. Bannon har beskrivit sajten som en plattform för de så kallade alt–right–rörelserna, vilka anses ha kopplingar till vit makt–grupper.
  7. Bägge har av pressen målats ut som galjonsfigurer för globaliseringen i en tid då USA anses ha frånträtt rollen som det internationella systemets skyddsherre.
  8. De anses ha ingått i en folksamling som "med förenat våld" gick till angrepp mot personer och egendom.
  9. "Styrelsens agerande – även om det var oaktsamt – får ändå anses ha varit ägnat att tillvarata bankens intressen", skriver tingsrätten.
  10. ] att kommunstyrelsen, när det gäller stadens kameraövervakning, inte kan anses ha levt upp till kravet på att ha uppsikt över den kommunala verksamheten.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av anses ha

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är besitta en synonym till anses ha. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.