anslutning

Anslutning är synonymt med förbindelse och koppling och kan bland annat beskrivas som ”förbindelse; närhet (i rum eller tid)”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av anslutning och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till anslutning

anknytning, deltagande, förbindelse, förslutning, koppling, länk, sammanhang, tillslutning, uppkoppling

Motsatsord till anslutning

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till anslutning.

Vad betyder anslutning?

 1. förbindelse; närhet (i rum eller tid)
 2. förbindelse
 3. deltagande
 4. närhet

Böjningar av anslutning

 1. anslutning
 2. anslutningar
 3. anslutningarna
 4. anslutningarnas
 5. anslutningars
 6. anslutningen
 7. anslutningens
 8. anslutnings

Exempel på hur ordet anslutning kan användas

 1. tomten ligger i anslutning till havet
 2. valet skedde i anslutning till kongressen
 3. tåget var försenat till Göteborg, så hon missade sin anslutning vidare till Köpenhamn

Exempel på hur ordet anslutning används i svenska tidningar

 1. Det har nu ökat till nästan en femtedel, meddelar projektet i anslutning till världshydrografidagen som infaller den 21 juni varje år.
 2. Ormen ska sedan ha hittats i butiken Nelins blomavdelning som ligger i en separat byggnad i anslutningen till butiken.
 3. Fram till i fjol drev hon en sommarkrog utanför Skillinge, men efter att ha köpt en gård strax utanför Borrby bestämde hon sig för att öppna en ny restaurang i anslutning till bostaden.
 4. Provmottagningar kommer att byggas upp i anslutning till de skånska sjukhusen, dit personal med symptom kan vända sig.
 5. Alltså samma radioteknik som du använder för att upprätta en anslutning mellan din mobil och dina hörlurar, din bil eller din smartklocka.
 6. Utspelet kommer alldeles i anslutning till den kritik som riktats mot presidenten själv.
 7. Dels vill staden att bron ska ha anslutning både till gatuplan och till kajplan, där Stadsgårdsleden går, på Södermalmssidan.
 8. Den ligger i anslutning till det som en gång hette Berghof, sommarhuset som nazistledaren Hitler köpte 1933 och sedan byggde ut till sitt alphögkvarter med bunkersystem och det omtalade Örnnästet högst upp.
 9. Men efter den första negativa reaktionerna i anslutning till att kravet infördes har klagomålen uteblivit.
 10. Glassplitter och sjok av sönderriven plåt täckte stora delar av innergårdarna i anslutning till bostadsfastigheterna.
 11. – Vi överlade bara vid ett tillfälle och det var i omedelbar anslutning till att vi avslutade förhandlingen.
 12. ”Nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg, Malmö och regioner och städer längs med och i anslutning till banans sträckning bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer.
 13. Den påstådda handgranaten hittades av en anställd från bostadsbolaget dolt i anslutning till trapphuset.
 14. Då finns det anledning att utreda om det är ett brott som har begåtts i anslutning till det.
 15. På torsdag kväll tar Stockholms stadsbyggnadsnämnd beslut om exploateringen av 8 000 kvadratmeter mark i anslutning till det befintliga nöjesfältet.
 16. I anslutning till detta försvann också den nordkoreanske diktatorns faster Kim Kyong–Hui, maka till den avrättade, från offentlighetens ljus.
 17. Denna formulering, om ”anslutning till Svenska Mässan”, utesluter i praktiken de förslag som skissas i tjänstemannautredningen liksom i den handelscenteridé som fransk–holländska jätten Unibail–Rodamco–Westfield presenterat.
 18. Att avståndstagandet skedde i anslutning till partiledardebatten spelade också in i beslutet att fälla SVT, konstaterade nämnden.
 19. Det omfattar anslutningar på land och arbete med att stabilisera ledningen i havet.
 20. Vissa kortare sträckor i anslutning till stationerna görs till fots och väskorna ska upp och ned på tågen – där de ska stuvas undan.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till anslutning är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är förbindelse en synonym till anslutning. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.