antagande

Synonymer till antagande

anta, förmoda, förmodan, gissa, gissning, hypotes, postulat, premiss, presumera, presumtion, scenario, supponera, tro, tror, villkor

Motsatsord till antagande

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till antagande.

Vad betyder antagande?

 1. förmodan, gissning
 2. påstående som någon, för en bit i en diskussion, bestämmer sig för skall vara sant (oavsett om det är det eller inte), ofta för att komma fram till en slutsats eller hypotes

I uttryck:

 1. lösa antaganden = ogrundade antaganden

Exempel på hur antagande kan användas

 1. ekonomiska prognoser är baserade på antaganden

Exempel på hur antagande används i svenska tidningar

 1. Prognosen bygger på ett antagande att reserestriktionerna börjar lättas i sommar.
 2. Den är full av brasklappar om att beräkningarna bygger på förenklade antaganden och därmed rymmer ett stort mått av osäkerhet.
 3. Här kan Folkhälsomyndigheten bli bättre, inte minst med att redovisa sina antaganden.
 4. Även med lite andra antaganden blir svaret att hästens prestation inte är orimlig.
 5. Man gör det genom antaganden om framtida BNP, bränslepris, bilinnehav och kollektivtrafikens utbud och priser.
 6. Det kommer att ta bort det arkaiska antagandet i den nuvarande lagen om att en hustrus inkomst anses tillhöra hennes make, säger finansministern Susie Pinel till tidningen Financial times.
 7. Matthias Bauer räknar ut hur mycket bolagsskatt en genomsnittlig löntagare i olika OECD–länder betalar under antagandet att hälften av bolagsskattebördan bärs av löntagarna.
 8. Exempelvis gjorde en missad signatur inför antagande i Mölndals kommunfullmäktige att beslutet fick skjutas fram.
 9. Ingen källa har angivits för detta antagande.
 10. Resultatet är en snårskog av lösa trådar och vaga antaganden.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av antagande

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är förmoda en synonym till antagande. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.