antagande

Vi hittade 15 synonymer till antagande. Ordet antagande är en synonym till förmoda och förmodan och kan bland annat beskrivas som ”förmodan, gissning”. Ordet används i uttrycket ”lösa antaganden” som betyder ”ogrundade antaganden”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av antagande samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vilka synonymer finns till antagande?

 1. anta
 2. förmoda
 3. förmodan
 4. gissa
 5. gissning
 6. hypotes
 7. postulat
 8. premiss
 9. presumera
 10. presumtion
 11. scenario
 12. supponera
 13. tro
 14. tror
 15. villkor

Vad är motsatsen till antagande?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till antagande.

Vad betyder antagande?

 1. förmodan, gissning
 2. påstående som någon, för en bit i en diskussion, bestämmer sig för skall vara sant (oavsett om det är det eller inte), ofta för att komma fram till en slutsats eller hypotes

Hur används ordet antagande i uttryck?

 1. lösa antaganden = ogrundade antaganden

Hur böjs ordet antagande?

 1. antagande
 2. antaganden
 3. antagandena
 4. antagandenas
 5. antagandens
 6. antagandes
 7. antagandet
 8. antagandets

Hur kan ordet ordet antagande användas?

 1. ekonomiska prognoser är baserade på antaganden

Hur används ordet ordet antagande i svenska tidningar?

 1. Resultatet skulle alltså kunna ge stöd för antagandet att genomgången covid–19 sannolikt innebär immunitet som helt eller delvis skyddar mot återinsjuknande, ett antagande som ligger bakom Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.
 2. Framförallt gäller detta i antaganden kring värdeminskning och framtida bränslekostnader, säger Jens Hagman till radion.
 3. Tidigare trodde forskare att sauropoden levde i vatten för att få hjälp att bära upp sin enorma kroppsvikt men antagandet har visat sig grundlöst.
 4. Problemet är att regeringen utgår från ett antagande om vad fattigdom är, som är grundlöst.
 5. Det känns som ett rimligt antagande, men detta måste smittskyddet och LKAB diskutera.
 6. – Iva–vården stöder antagandet att vi inte har någon ökad epidemi, eftersom fallen där fortsätter att sakta minska.
 7. Man gjorde antagandet att det autonoma systemets kameror och sensorer skulle klara av att hantera alla de olyckstillbud som kan uppstå till följd av en bristande perception hos en mänsklig förare – eller att personen bakom ratten var satt ”ur spel”.
 8. Prognosen bygger på ett antagande att reserestriktionerna börjar lättas i sommar.
 9. Den är full av brasklappar om att beräkningarna bygger på förenklade antaganden och därmed rymmer ett stort mått av osäkerhet.
 10. Här kan Folkhälsomyndigheten bli bättre, inte minst med att redovisa sina antaganden.
 11. Även med lite andra antaganden blir svaret att hästens prestation inte är orimlig.
 12. Man gör det genom antaganden om framtida BNP, bränslepris, bilinnehav och kollektivtrafikens utbud och priser.
 13. Det kommer att ta bort det arkaiska antagandet i den nuvarande lagen om att en hustrus inkomst anses tillhöra hennes make, säger finansministern Susie Pinel till tidningen Financial times.
 14. Matthias Bauer räknar ut hur mycket bolagsskatt en genomsnittlig löntagare i olika OECD–länder betalar under antagandet att hälften av bolagsskattebördan bärs av löntagarna.
 15. Exempelvis gjorde en missad signatur inför antagande i Mölndals kommunfullmäktige att beslutet fick skjutas fram.
 16. Ingen källa har angivits för detta antagande.
 17. Resultatet är en snårskog av lösa trådar och vaga antaganden.
 18. Bara antaganden, konstaterar Eva Nygårds.
 19. Men antagandet att millennials automatiskt har ett bättre tänk inom it–säkerhet än sina äldre kollegor leder fel.
 20. ”Här i Falun är en besöksnäringsstrategi på väg till antagande för att stärka arbetet för en genuin destination i världsklass.


Mer information om antagande och synonymer

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är förmoda en synonym till antagande. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.