Synonymer till arbeta

Vi känner till 7 synonymer till arbeta. Ordet arbeta är en synonym till gno och jobba och kan bland annat beskrivas som ”utför ett arbete, är verksam, jobbar”. Ordet används i uttrycket ”arbetar från morgon till kväll” som betyder ”arbetar hela dagen”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av arbeta samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till arbeta

 1. gno
 2. jobba
 3. knega
 4. löneslava
 5. slava
 6. tjänstgöra
 7. verka

Vilka ord betyder nästan samma sak som arbeta?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till arbeta. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. knoga
 2. slita

Vad är motsatsen till arbeta?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till arbeta.

Vad betyder arbeta?

 1. utför ett arbete, är verksam, jobbar
 2. utföra uppgift förknippad med löneuppbringande tjänst
 3. utföra en handling av något slag med resultat att avsluta eller påbörja färdigställandet av en aktivitet eller uppgift
 4. vara anställd

Hur används ordet arbeta i uttryck?

 1. arbetar från morgon till kväll = arbetar hela dagen
 2. arbetar för högtryck = arbetar intensivt
 3. arbetar natt = arbetar på natten
 4. arbetar på distans = arbetar på annan plats än den vanliga arbetsplatsen, t.ex. hemma
 5. arbetar som en slav = arbetar mycket hårt

Hur böjs arbeta?

 1. arbeta
 2. arbetad
 3. arbetade
 4. arbetades
 5. arbetar
 6. arbetas
 7. arbetat
 8. arbetats

Hur kan ordet arbeta användas?

Följande exempelmeningar visar hur arbeta kan användas.

 1. han arbetar på fabrik
 2. hon arbetar som fotograf
 3. han arbetar för jämlikhet
 4. han arbetar i hemmet
 5. hon arbetade vidare efter pensionen
 6. styrelsen arbetade fram ett förslag

Hur används ordet arbeta i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet arbeta används i vanlig text.

 1. I utställningen arbetar Salad Hilowle med frågor om vad som känns publikt och tillgängligt för alla och vad som upplevs som revir.
 2. Som ung bodde Eivor i Stockholm, där hon arbetade som sjukvårdsbiträde.
 3. Kommissionen ska även arbeta för att öka förståelsen för samernas historia samt att lämna förslag till åtgärder som kan bidra till upprättelse.
 4. – Socialdemokraterna ska fortsätta arbeta med den politik som fastslagits.
 5. De varnar för att personer som arbetat hela livet riskerar att hamna i skymundan.
 6. Andersson skriver att hon kommer att ägna den återstående tiden åt att arbeta för att nå fram till en överenskommelse med V.
 7. Atlantic Council är en tankesmedja som arbetar med säkerhetsfrågor som rör USA, Nato och Europa.
 8. – Det här är ett mycket bra projekt där vi får prova hur vi kan använda 5G–teknik för fjärrstyrning och möjligheten att arbeta uppkopplade på distans.
 9. Det New Jersey–baserade bolaget arbetar främst med Vonage Communications Platform, VCP, som har över 120 000 kunder och mer än en miljon registrerade utvecklare globalt, och står för omkring 80 procent av bolagets totala intäkter.
 10. – Vi har väldigt bra momentum i vår portfölj med 5g, vi har lyckats ta marknadsandelar och då får vi arbeta med fler och fler kunder.
 11. Om man från början känner en oro och man vet att det inte fungerade bra för mig att arbeta hemma, kontakta chefen och ha ett samtal om hur man kan lösa det här.
 12. – Vi arbetar ju i samverkan med andra aktörer i samhället, socialtjänsten och andra, för att göra det som behöver göras.
 13. Likt tidigare kan det bli aktuellt med testning av personer även utan symptom, till exempel i samband med smittspårning och för personer som varit utomlands eller arbetar inom sjukvården.
 14. Xi Jinping i Peking kallade sin amerikanske kollega "min gamle vän" och framhärdade att rivalerna måste arbeta närmare varandra och att en sund och stadig relation de emellan är nödvändig för en stabil och fredlig omvärld.
 15. Anna Richert lyfter också fram vikten av att arbeta för en bättre djurvälfärd och att minska mängden soja i djurfoder, eftersom sojaproduktionen för med sig en hög kemikalieanvändning.
 16. Sedan dess har det varit en prioriterad fråga för styrelsen att arbeta igenom vårt regelverk, stärka den interna kontrollen och processerna oavsett vilka personer som utför arbetsuppgifterna.
 17. Många amerikanska storbolag har redan höjt lönerna till sina anställda för att locka invånare att arbeta, i tider av pandemi och förbättrade statliga arbetslöshetsförmåner.
 18. Med 37 röster mot 10 och 7 nedlagda sade utskottet på torsdagen ja till den skärpning som arbetats fram av tyske kristdemokraten Dennis Radtke och nederländska socialdemokraten Agnes Jongerius.
 19. Liberalerna är det enda liberala partiet som arbetar för att få en ny regering i Sverige”, skriver Nyamko Sabuni.
 20. Numera arbetar Jamila Sadeq med helt andra saker än att försvara politiska oppositionella.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är gno en synonym till arbeta. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.