Synonymer till arbetar igenom

Arbetar igenom kan beskrivas som ”utarbetar grundligt, genomarbetar”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av arbetar igenom samt se exempel på hur frasen används i det svenska språket.

Alla synonymer till arbetar igenom

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till arbetar igenom.

Vad är motsatsen till arbetar igenom?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till arbetar igenom.

Vad betyder arbetar igenom?

 1. utarbetar grundligt, genomarbetar

Hur böjs arbetar igenom?

 1. arbeta igenom
 2. arbetade igenom
 3. arbetar igenom
 4. arbetat igenom
 5. genomarbetad
 6. genomarbetads

Hur kan frasen arbetar igenom användas?

Det saknas exempel på hur arbetar igenom kan användas.

Hur används frasen arbetar igenom i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur frasen arbetar igenom används i vanlig text.

 1. – För det första vill jag absolut förneka att vi inte har någon genomarbetad strategi.
 2. – För det första vill jag absolut förneka att vi inte har en genomarbetad strategi.
 3. – Jag vill börja med att förneka att vi inte har en genomarbetad strategi.
 4. "Om det funnits en genomarbetad, väl fungerande strategi för det svenska smittskyddsarbetet med covid–19 skulle knappast Sverige i dag ha lika stora dödstal som Italien, och tio gånger högre än Finlands", står det i artikeln.
 5. Men man kan vinna poäng mot Socialdemokraterna kortsiktigt och slipper dessutom konkurrera om klimatpolitiska förslag med Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har betydligt större kunskap och och genomarbetad klimatpolitik.
 6. De verkar ha en mycket genomarbetad plan, säger hovexperten Roger Lundgren.
 7. – Gymnasielagen var inte tillräckligt genomarbetad och hastigt framtagen, säger Annie Lööf.
 8. – När det gäller publiceringen handlar den av en granskning av en makthavare inom kultursfären och vi menar att den var relevant, underbyggd och en väl genomarbetad publicering som var riktig, säger Lena K Samuelsson.
 9. Fröst gör konserten igenom en enastående insats som både dirigent och solist, samt att med både humor och allvar rama in detta konceptuella allkonstverk med orkester, kör och solister till en genomarbetad helhet.
 10. Tillsammans med våra fackliga organisationer har vi tagit fram en genomarbetad struktur för det systematiska arbetsmiljöarbetet med en årsplanering som stödjer skolorna i vilka aktiviteter som ska genomföras och när.
 11. Och för alla som som valt att inte ägna sig åt bevisvärdering i media, står det klart att tingsrättens dom är mycket välmotiverad, ordentligt genomarbetad och korrekt i sak.
 12. Att Göteborg, som sedan 2015 har en genomarbetad hemlöshetsstrategi och en nollvision när det gäller hemlöshet, inte lyckats bättre är oacceptabelt.
 13. Det ställer krav på att man verkligen har genomarbetad metodik på sjukhusen, säger Torsten Cederlund, avdelningschef för personal– och patientstrålskydd vid SSI.
 14. – Domen synes vara väldigt väl genomarbetad.
 15. – Den som kan acceptera lite förluster, och den som har en genomarbetad idé över hur man vill nå sin publik, den vinner.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?