Synonymer till arbetsmarknadspolitik

Arbetsmarknadspolitik kan beskrivas som ”politik som rör arbetsmarknad och sysselsättning”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av arbetsmarknadspolitik samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till arbetsmarknadspolitik

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till arbetsmarknadspolitik.

Vad är motsatsen till arbetsmarknadspolitik?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till arbetsmarknadspolitik.

Vad betyder arbetsmarknadspolitik?

 1. politik som rör arbetsmarknad och sysselsättning

Hur böjs arbetsmarknadspolitik?

 1. arbetsmarknadspolitik
 2. arbetsmarknadspolitiken
 3. arbetsmarknadspolitikens
 4. arbetsmarknadspolitiks

Hur kan ordet arbetsmarknadspolitik användas?

Det saknas exempel på hur arbetsmarknadspolitik kan användas.

Hur används ordet arbetsmarknadspolitik i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet arbetsmarknadspolitik används i vanlig text.

 1. Därför kommer det att behövas krafttag i arbetsmarknadspolitiken under kommande år, ”en anslagsboost” som LO–ekonomerna efterlyst.
 2. Och fattigdom är inte heller det drama som har drabbat alla de som hjälplöst hamnat i en arbetsmarknadspolitik som i allt väsentligt handlat om att befria företagen från (samhälls)ansvar genom att gynna utvecklingen av osäkra anställningsvillkor.
 3. – Vi behöver snarare en aktiv arbetsmarknadspolitik, med bra arbetsmarknadsutbildningar.
 4. Ett annat skulle vara 1933, Per Albin Hansson i en uppgörelse med bönderna sålde ut partiets övertygelse om frihandel för att få förverkliga arbetsmarknadspolitiken.
 5. Och den diskussionen pågår ju, jag själv deltar och andra deltar och försöker hitta lösningar för att vi behåller en anständig arbetsmarknadspolitik.
 6. Vi har en annan syn på arbetsmarknadspolitiken och vi vill i grunden möjliggöra för privata aktörer att verka på det området.
 7. Om Vänsterpartiet fick bestämma skulle arbetsmarknadspolitiken handla mer om utbildning.
 8. – Det handlar inte om hennes person utan att man ska ta ansvar för arbetsmarknadspolitiken i Sverige, svarar Esbati.
 9. Hon menar att det framgår tydligt i avtalet att det fortsatt ska finnas en statlig arbetsmarknadspolitik men att det också ska byggas ett system baserat på valfrihet och privata utförare.
 10. Men ur samhällets perspektiv är det viktigt att kräva att arbetsmarknadspolitiken är så effektiv som möjligt och att kostnaderna hålls nere.
 11. Samtidigt förändras arbetsmarknadspolitiken från år till år och om det en gång var möjligt för företagen att ha ett stort antal personer anställda via etableringsprogram, kan det sluta lika tvärt.
 12. Som arbetsmarknadsminister stod han för en aktiv arbetsmarknadspolitik, vilken höll arbetslösheten nere i en tid av djupa ekonomiska problem.
 13. Men samtidigt riskerar etableringsanställningarna att tränga undan andra billigare program som nystartsjobben, vilket kan öka statens kostnader för arbetsmarknadspolitiken.
 14. Hon lyfter fram att många sektorer kan effektiviseras, inte minst arbetsmarknadspolitiken.
 15. Oberoende expertråd med uppgift att analysera hur lönebildning, arbetsrätt och arbetsmarknadspolitik påverkar arbetsmarknadens funktionssätt.
 16. Han föreslår också att arbetsmarknadspolitiken riktar in sig mer på förebyggande åtgärder.
 17. Dels kan vi visa att vi har en arbetsmarknadspolitik som fungerar för ungdomarna.
 18. Löfven betonar att flyttarna inte främst handlar om arbetsmarknadspolitik.
 19. I den faktiska arbetsmarknadspolitiken kom den synen snabbt att bli överspelad, 1960–talets flyttlasspolitik byggde ju på tanken att människor skulle flytta dit jobben fanns.
 20. Satsningarna betalas med neddragningar på migration och arbetsmarknadspolitik.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?