arbetssökande

Arbetssökande kan bland annat beskrivas som ”det att söka ett jobb”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av arbetssökande och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till arbetssökande

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till arbetssökande.

Motsatsord till arbetssökande

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till arbetssökande.

Vad betyder arbetssökande?

 1. det att söka ett jobb
 2. person som söker arbete
 3. handlingen att söka arbete

Böjningar av arbetssökande

 1. arbetssökande
 2. arbetssökanden
 3. arbetssökandena
 4. arbetssökandenas
 5. arbetssökandens
 6. arbetssökandes
 7. arbetssökandet
 8. arbetssökandets

Exempel på hur ordet arbetssökande kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet arbetssökande används i svenska tidningar

 1. Arbetsförmedlingen har under krisen svårt att matcha arbetssökande med olika subventionerade anställningar.
 2. Antalet personer som skrivit in sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen har nästan dubblerats jämfört med för ett år sedan.
 3. Bland gruppen civilingenjörer finns den största ökningen av arbetssökande inom logistik och produktionsplanering, visar statistiken som Arbetsförmedlingen tagit fram för Ny Teknik.
 4. Det måste inte innebära att man exakt är på plats, bara att man har någonstans att möta de arbetssökande, säger Mindhammar.
 5. Vänsterpartiets kritik mot regeringen och Eva Nordmark rör bland annat privatiseringen av Arbetsförmedlingen, som innebär att fristående aktörer delvis ska ta över uppgiften att matcha arbetssökande mot lediga jobb.
 6. Det måste varar utifrån vad som är mest ändamålsenligt, vilka behov som finns hos de arbetssökande.
 7. Arbetsgivarna har ofta en stereotyp bild av äldre arbetssökande.
 8. En bärande del är att privata aktörer ska sköta rustning och matchning av arbetssökande, en reform som ska vara genomförd fullt ut vid 2021 års utgång.
 9. Enligt avtalet ska Arbetsförmedlingen reformeras i grunden, bland annat genom att privata utförare ska sköta rustning och matchning av arbetssökande.
 10. Och vi tror att Arbetsförmedlingen behöver fokusera mindre på kontroll och bestraffning och mer på att ha tid för handläggarna att odla kontakter med det lokala näringslivet och med de arbetssökande.
 11. Unga, studerande och arbetssökande är några av de grupper som är överrepresenterade bland personer som har svårt att betala en oväntad utgift.
 12. Förutom de stora nedskärningar som Arbetsförmedlingen gjort till följd av den M/KD–budget som gällde våren 2019 är målet bland annat att fristående aktörer tar över matchningen och rustar arbetssökande för de lediga jobben.
 13. Det innebär bland annat att privata utförare ska ta över uppdraget att coacha och matcha arbetssökande till nya jobb.
 14. Bland annat har andra studier tittat på hur den arbetssökandes etnicitet påverkar chansen att få komma på en intervju.
 15. Pengarna som avsatts i budget 2020 kommer inte att räcka för att exempelvis fristående aktörer ska kunna hjälpa fler arbetssökande till arbete och arbetsmarknadsutbildningar.
 16. Parallellt har tusentals anställda slutat på Arbetsförmedlingen vilket lett till att myndigheten tvingats dra ner på ambitionerna, att hjälpa de arbetssökande med olika former av stöd.
 17. Myndigheten förmedlar faktiskt inte särskilt många jobb sett till sin storlek, och de anställda sätter inte tillräckligt höga krav på de arbetssökande.
 18. Valet att att skapa något som var riktat mot den nya gruppen arbetssökande var därför självklart, förklarar Beatrice Alger, verksamhetsledare.
 19. Tjänsten stöd och matchning erbjuds till inskrivna arbetslösa som behöver extra stöd i sitt arbetssökande.
 20. Den arbetssökande som inte uppfyller kraven förlorar poäng och kan förlora sin arbetslöshetsersättning.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till arbetssökande är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.