arbetsuppgift

Synonymer till arbetsuppgift

göromål, jobb, syssla

Motsatsord till arbetsuppgift

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till arbetsuppgift.

Vad betyder arbetsuppgift?

Det saknas definitioner.

Exempel på hur arbetsuppgift används i svenska tidningar

  1. Men att gå andra till mötes kan, även om det är frustrerande, göra det lättare att utföra din arbetsuppgift och minska missuppfattningar i kommunikationen.
  2. Forskning visar att ett avbrott, även om det är kort, tydligt förlänger den totala tid som krävs för att slutföra en arbetsuppgift.
  3. När en arbetsuppgift pressar dig så är det naturliga att försöka undvika den – vi gillar helt enkelt inte det som är obehagligt.
  4. En annan medarbetare på institutionen var med om att bli fråntagen sin huvudsakliga arbetsuppgift, av en överordnad.
  5. Dessutom slår domarna fast att en person som har daglig verksamhet inte automatiskt ska anses kunna utföra samma arbetsuppgift som anställd.
  6. Hon har tidigare arbetat som ljudtekniker på Sveriges Radio och hade bland annat som arbetsuppgift att föra över musik från vaxrullar till digitalt format.
  7. Jag hade precis blivit klar med att sortera kulturrådets visitkort, en viktig arbetsuppgift på min praktikplats på Svenska Ambassaden i Berlin, men hade ingen lust att gå hem.
  8. Johanssons första arbetsuppgift blir att helt enkelt hantera nuvarande flyktingläge.
  9. Doug Field hade jobbat på Tesla i fem år när vd Elon Musk i april beslutade sig för att själv ta över hans arbetsuppgift som chef för produktionen av Model 3.
  10. Att då vara visselblåsare innebär ofta arbetsrättsliga konsekvenser, att civilekonomen måste byta arbetsuppgift eller söka nytt arbete, fortsätter Nina Forssblad.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av arbetsuppgift

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är göromål en synonym till arbetsuppgift. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.