artikulera

Artikulera är synonymt med uttala och säga och kan bland annat beskrivas som ”uttalar tydligt”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av artikulera och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till artikulera

säga, uttala

Motsatsord till artikulera

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till artikulera.

Vad betyder artikulera?

  1. uttalar tydligt
  2. tydligt uttala, uttrycka klart

Exempel på hur ordet artikulera kan användas

  1. när de inte hörde hans fråga, upprepade han den och artikulerade varje ord

Exempel på hur ordet artikulera används i svenska tidningar

  1. På 1990–talet artikulerades många av reformförslagen av Lindbeckkommissionen.
  2. Inte att vara onyanserad, men att artikulera sin uppfattning på ett klart sätt.
  3. Om det är hållningen så finner vi det lämpligt att den också artikuleras på det sättet.
  4. Och artikulera väldigt mycket för att man tar det man säger på allvar.
  5. De utsträckta betongbänkarna intill rabatterna står orörda och tack vare deras artikulerade kurvor påminns jag om de djärva mönster som var typiska för Burle Marx.
Ordet artikulera uppdaterades 2018-03-18.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till artikulera är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är uttala en synonym till artikulera. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Vad kollar andra på just nu?