aspekt

Aspekt är synonymt med synpunkt och synvinkel och kan bland annat beskrivas som ”synpunkt; synvinkel”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av aspekt och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till aspekt

egenskap, perspektiv, sektor, synpunkt, synvinkel, vinkel, åsikt

Motsatsord till aspekt

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till aspekt.

Vad betyder aspekt?

 1. synpunkt; synvinkel
 2. sätt att betrakta och analysera något; synvinkel eller angreppsvinkel på något

Böjningar av aspekt

 1. aspekt
 2. aspekten
 3. aspektens
 4. aspekter
 5. aspekterna
 6. aspekternas
 7. aspekters
 8. aspekts

Exempel på hur ordet aspekt kan användas

 1. hon tog upp en intressant aspekt på klimatproblemen

Exempel på hur ordet aspekt används i svenska tidningar

 1. – En naturlig diamant är något som är tillverkat i jorden och det finns aspekten med att det är flera miljarder år gammalt och väldigt sällsynt.
 2. Intresset för hållbarhet och ett större ansvarstagande är andra viktiga aspekter som ger intressanta möjligheter framåt.
 3. Till de sociala och ekonomiska aspekterna kan man lägga de säkerhetspolitiska.
 4. Det är den här aspekten av Ronnie Colemans uppladdning som får Joe Rogan att förvånas rejält.
 5. Behovet av egenansvar bortom symboliska gester speglas även i andra aspekter av de internationella protesterna.
 6. – Det kommer alltid att finnas aspekter som känns läskiga när man provar något nytt.
 7. Flera aspekter har försvårat utredningen och bevisningen i fallet.
 8. ”Med vår nästa generations SSD så är nästan varenda aspekt av spelandet förbättrad.
 9. – Ur den aspekten är det oroande att det är många i de här länderna som uppger att de har så låga nivåer kvar efter att alla utgifter är betalda, säger Tove Gerdin.
 10. Verkstaden är inhyst i en fristående byggnad som ligger 30–40 meter från själva anstalten, så det har varit lugnt i den aspekten.
 11. Det är en väldigt viktig aspekt i hanteringen av pandemin.
 12. Inför planeringen pratade Atea om att en positiv aspekt med att köra digitalt var att man kan locka fler.
 13. Lagen skulle omfatta alla aspekter av den digitala världen, inklusive bekämpningen av näthat, skydd av användardata och att förhindra stora företag från att missbruka sina dominerande marknadspositioner.
 14. En annan aspekt är att covid–19 är en anmälningspliktig sjukdom som lyder under smittskyddslagen, varför man måste rapportera in alla fall av den.
 15. Produktkvalitet och leveranssäkerhet är två andra aspekter som talar till inomhusodlingens fördel, inte minst möjligheten att producera med minimal eller ingen insats av bekämpningsmedel.
 16. Utvärderingarna mätte bland annat aspekter som förmågan att skaffa vänner och upprätthålla vänskapen, självbehärskning – exempelvis avseende humöret, och förmågan att komma överens med människor som på något sätt avviker från normen.
 17. Chris Ferguson säger att spelens sociala aspekter är än mer viktiga nu, speciellt för tonåringar.
 18. De skriver att den hållning som Folkhälsomyndigheten har haft har misslyckats och dömer ut myndigheternas agerande ur flera aspekter.
 19. Det finns absolut aspekter på den här smittan som talar för att trångboddhet är en riskfaktor.
 20. En av de mest utmanande aspekterna med yrkeslivet är människor.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till aspekt är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är synpunkt en synonym till aspekt. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Vad kollar andra på just nu?