avfall

Synonymer till avfall

apostasi, avskräde, bråte, dynga, krafs, lump, rest, rosk, skräp, slöseri, smuts, sopor, spill, ämne

Motsatsord till avfall

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till avfall.

Vad betyder avfall?

 1. sopor, rester
 2. (oftast oönskade) sopor, rester som ingen behöver längre
 3. (religion, ideologi) det att en person som tidigare varit anhängare av en trosuppfattning eller ideologi överger denna, utan att ansluta sig till ett tydligt alternativ

Exempel på hur avfall kan användas

 1. radioaktivt avfall
 2. de samlade avfallet i sopsäckar

Exempel på hur avfall används i svenska tidningar

 1. Varje år lämnar 400 000 ton e–avfall Europa och hamnar i fattiga delar av världen – trots att det enligt Baselkonventionen är olagligt att exportera farligt avfall från rika till fattiga länder.
 2. Bakgrunden var att en soptipp med miljöfarligt avfall i Zaldibar – ungefär en mil från Eibar – rasade ihop för en dryg vecka sedan, varpå en brand utbröt.
 3. Lena Lundberg på Innovations– och kemiindustrierna i Sverige håller med om att det är oacceptabelt hur vissa länder i dag hanterar sitt avfall och att plastpåsar bidrar till marin nedskräpning.
 4. Den olösta frågan om vad vi ska göra med avfallet som ska lagras i 100 000 år är ju en sån sak som ingen kommer runt.
 5. Neste är en av världens största producent av HVO där över 80 procent är raffinerad från avfall och restprodukter.
 6. Det är en sådan enorm planering och logistik bakom med mat, transporter och avfall.
 7. Enligt advokat Andreas Grudemo erkänner mannen att han förvarat avfallet på ett bristfälligt sätt, men han förnekar grovt miljöbrott.
 8. Det riskerar dessutom att bli dyrare och i andra städer har företag som vunnit anbud gått i konkurs eller dragit sig ur, vilket gör att många medborgare inte fått sitt avfall hämtat.
 9. Det är fortfarande oklart var högaktivt avfall från det nedlagda kärnkraftverket ska förvaras och därför anges ingen slutpunkt i domen.
 10. Målet är att landet ska ha ett fullständigt förbud 2021 för att minska avfall och skräp från plast i haven.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av avfall

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är skräp en synonym till avfall. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.