avger

Synonymer till avger

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till avger.

Motsatsord till avger

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till avger.

Vad betyder avger?

 1. ger ifrån sig
 2. lämnar, ger

Exempel på hur avger kan användas

 1. svavel avger en obehaglig lukt
 2. hon avgav ett löfte att hjälpa den döda systerns barn

Exempel på hur avger används i svenska tidningar

 1. De kommer alltid att avge lite värmestrålning, så kallad Hawkingstrålning.
 2. Handdukstorken avger sedan värme mot omgivningen via strålning och konvektion.
 3. Enligt verksamhetschefernas skrivelse nämner man att chefer inom verksamheten övervägde att polisanmäla honom, men eftersom de anställda var rädda för att avge vittnesmål gjordes därför ingen polisanmälan.
 4. Med hjälp av sensorer liknande dem som normalt används av polisen för att spåra sprängämnen eller droger har forskarna lyckats kartlägga de lättflyktiga organiska ämnen som gamla böcker avger.
 5. Personalen har sedan händelsen avrått passagerare från att åka igenom röntgenmaskinen, eftersom den avger strålning som kan vara farlig.
 6. Vid en plötslig presskonferens under fredagen sågs Gui Minhai avge ett tredje framtvingat erkännande i kinesisk tv.
 7. Med ett riktigt försök menar han att högaktivt avfall, som avger strålning, ska placeras i kopparkapslar som innesluts i lera och placeras i berggrunden.
 8. Enligt domstolen, som avgav sitt yttrande på tisdagen, är det oklart hur mycket korrosion, frätning, kapslarna tål.
 9. Dessa proteiner kan också avges till blodet vid olika inflammatoriska sjukdomar, som artrit.
 10. Nyckeln var att använda sig av kemisk förbränning där järnoxidpartiklar avgav och återtog syre i processen.
Källor

Hjälp till att lära upp ordgurun

Är ordskifte en synonym till dispyt?


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av avger

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.