avigsida

Avigsida är synonymt med nackdel och baksida och kan bland annat beskrivas som ”sida som inte ska synas (särskilt på klädesplagg)”. Ordet är motsatsen till rätsida.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av avigsida och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till avigsida

aviga, baksida, nackdel

Motsatsord till avigsida

rätsida

Vad betyder avigsida?

 1. sida som inte ska synas (särskilt på klädesplagg)
 2. baksidan på ett tyg
 3. nackdel; en oönskad egenskap eller förhållande

Böjningar av avigsida

 1. avigsida
 2. avigsidan
 3. avigsidans
 4. avigsidas
 5. avigsidor
 6. avigsidorna
 7. avigsidornas
 8. avigsidors

Exempel på hur ordet avigsida kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet avigsida används i svenska tidningar

 1. Det är för tidigt att göra bokslut över minusräntans eventuella avigsidor, enligt Ingves.
 2. Det finns en lång rad avigsidor med en energikrävande, tillväxtfixerad civilisation.
 3. Jämfört med vingarna som innebar en kompromiss där mer tryck från vingarna gav högre kurvhastighet men negativ inverkan på topphastigheten hade markeffekten inga motsvarande avigsidor.
 4. Här har vi det rationella folkhemmets avigsidor.
 5. Redan i början av sin fängelsetid visade Martina Kveldstad avigsidan, genom att arbetsvägra.
 6. Vi menar att det är industrisamhällets avigsidor, som utsläpp från olja och kol, samt exempelvis kväveutsläpp från trafiken som orsakat miljöproblemen.
 7. – Jag är positiv till offentliga välfärdssystem, men en avigsida är att pluralismen har kommit i kläm.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till avigsida är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är nackdel en synonym till avigsida. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är rätsida motsatsen till avigsida.