avkunna

Avkunna är synonymt med tillkännage och offentliggöra och kan beskrivas som ”läser upp en dom”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av avkunna och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till avkunna

avisera, offentliggöra, proklamera, tillkännage, uppge

Motsatsord till avkunna

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till avkunna.

Vad betyder avkunna?

  1. läser upp en dom

Exempel på hur ordet avkunna kan användas

  1. domaren avkunnade domen

Exempel på hur ordet avkunna används i svenska tidningar

  1. I det franska rättsystemet kan tillfälliga besked ges till dess att domstolen hunnit avkunna en dom på starkare rättslig grund.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till avkunna är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är tillkännage en synonym till avkunna. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.